Print Page | Close Window

Akrep Burcunun Serüveni.

Printed from: Budur.com - Spiritüel ve Metafizik Forum
Topic URL: http://www.budur.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1818
Printed on: 22/05/2018

Topic:


Topic author: pandora76
Subject: Akrep Burcunun Serüveni.
Posted on: 28/02/2009 23:07:47
Message:

Akrep Burcunun Yaşam SerüveniKaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu?

Tanrılardan ateş çaldım,

Yüzyıllarca tutuştum, üstüste yandım.

Bir Anka kuşu gibi anne,

Kendimi külümden yarattım.

Yusuf Hayaloğlu

Akrep burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

Akrep burcu yaşamda, bir diğeriyle ortaklık kurulan terazi burcu aşamasından sonra kişisel dönüşümün başladığı ana denk gelen burçtur, bu yüzden de sahip olunan ortak değerleri temsil etmektedir. Terazi burcuyla kurulan ortaklıkların içi doldurulmaya ve daha derin paylaşımlar oluşturulmaya gidilecektir. Bu da kişinin yaşamında bazı dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Ama bu dönüşümün gerçekleşmesi elbetteki kolay olmayacaktır. Bu değer arayışında ve hedefe ulaşma çabasında akrep burcunun karşısına çıkan diğer burçlar ona çeşitli yönlerden zorlarken, bazı yönlerden de yardımcı olacaklardır.Doğanın denge üzerine kurulduğu düşünülecek olursa akrep burcunun da değer anlayışının dengelenmeye, bizim değerlerimiz demenin ne demek olduğunu deneyimlemeye ihtiyacı vardır. Akrep burcu yaşam serüvenini gerçekleştirirken karşısında, aralarında halletmeleri gereken çok önemli bir sorun olan değerler konusundaki denge sorununu içinde barındıran güçlü bir rakip olan boğa burcunu görecektir.

Boğa burcu da akrep burcu gibi sabit nitelikte bir burçtur ama toprak elementinden kabul edilmektedir. Bu sebeple akrep burcundan daha dayanıklıdır. Onun bu dayanıklılığı aralarındaki denge mücadelesinde akrebin acı çekişini elbetteki daha fazla arttıracaktır.

Boğa burcu akrep burcuna benim değerlerim demektedir; akrep burcu ise ortak değerleri oluşturma amacıyla bu yaşama geldiğinden, benim değerlerim-bizim değerlerimiz için oldukça yoğun çaba harcamak durumunda kalacaktır. Çünkü akrep burcu boğanın sahip olduklarına bakarak paylaş demektedir ve kaynakların ortaklaşa kullanılmasını hedeflemektedir. Boğa burcu ise akrep burcuna yeni ortak değerler yaratmasını söyleyecektir.Ortak değer anlayışı akrep - boğa ekseninde masaya yatırılır.Akrep burcu su grubu ve sabit nitelikte bir buç olduğunda bu dengeyi sağlama sorunu onu oldukça fazla yıpratacaktır. Çünkü su niteliği akrep burcunu oldukça hassas kılarken sabit niteliği onun değişime oldukça fazla direnç göstereceğini ve bu yüzden çok fazla acı çekebileceğini gösterecektir. Bu yüzden akrep burcu insanlığın cehennemi gibi görülmektedir.

Boğa burcu bütün maddi vurgularıyla yaşamdaki cenneti temsil ediyorsa akrep burcu da tam karşılığı olan cehennemin kapısını aralamaktadır.

Çünkü akrep burcunun temaları arasında insanın en önemli dönüşümü olan ölüm de bulunmaktadır. Korkular ve cinsellik de diğer temalar arasındadır. Bütün bunlar aslında insanın ciddi anlamda dönüşümünü temsil ettiğinden, hepsi dönüşüm kelimesi altında vurgulanacaktır.

Deneyimlerini tamamlayarak ortak değer anlayışını oluşturup, bu ortak değerleri hayata geçirmeyi başaranlar ise cehennemden geçerek ve yanarak dönüştüklerinden bu başarıları da o oranda kendilerini güçlü kılacaktır. Güç gerektiğinde yaşama karşı durmak ve gerektiğindeyse onunla birlikte hareket etmektir. Yani çok hassas bir dengeyi içermektedir.

Ve güç kavramı akrep burcunun hedefleri arasında görülmektedir.

Daha sonra akrep burcu elde ettiği bu güçle yaşamda ne yapacağını anlamak ve bir yön izlemek durumunda kalacaktır. Bunun içinde artık iyice duyarlı hale gelmiş olan sezgilerini kullanmaya başlayacaktır.Akrep burcu boğa ile olan zor deneyimi yetmezmiş gibi bir de diğer köşelerde duran ateş elementinden aslan ve hava elementinden kova burçlarıyla da oldukça zorlu bir mücadele vermek durumunda kalacaktır.Zodyağın en zorlu kozmik karesi sabit burçlar arasındadır ve bu kareden en fazla acı çekecek olan ise su grubu olmanın verdiği hassasiyetle akrep burcu olacaktır. Bu deneyim tamamlandığında ateş ve hava gruplarının kendine katacağı yeni özellikleri bünyesine katmayı ve su grubunun zararlı özelliklerinden bir kısmını bırakmayı başaranlar güçlenerek yollarına devam edeceklerdir.Aslan burcu ateş elementinden sabit bir burçtur. Egoyu ve yaratımı temsil etmektedir ve akrep burcuna bu dönüşüm serüveninde kendini yeniden yaratmanın nasıl olacağını gösterecektir. Akrep ise su grubu olmasının verdiği hassasiyetle korkacak, yeniden yaratmanın imkansızlığından bahsederek varolanı korumaya çalışacaktır. Kendini yokettikten sonra yeniden yaratmak ona göre zordur, çünkü önünde engel olarak kendi yarattığı korkuları durmaktadır. Bu karşılaşma tüm karelerde olduğu gibi krizler yaratacak ama herşeyin bir illüzyon olduğunu anladığında bu engelleri de kendisinin yarattığını görerek dönüşümünü tamamlamayı başaracak ve yeniden kendini yaratmanın verdiği güçle bu krizli karşılaşmayı tamamlamış olacaktır. Akrep kendini yokettiğinde yeniden yaratabileceğini öğrenecektir.Akrep burcuyla kare açı yapan diğer burç ise, hava elementinden ve sabit niteliğe sahip kova burcudur.

Kova burcu için ideallerin hayata geçirilmesi önemlidir. Akrep burcunun oluşturduğu ortak değerleri ve sahip olduğu gücü kendi kişisel menfaati için değil tüm insanlığın ortak geleceği için kullanması gerektiğini söyleyecektir. Sahip olduğu gücü insanlığın ortak ideallerinin yaratımı için kullanmasını isteyecektir. Akrep burcu her zamanki gibi buna direnecek ve bu da aralarında kriz oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu krizli karşılaşma tamamlandığında akrep burcu kova burcundan, kendini yeniden yaratma gücünün insanlığın ortak ideallerini de yeniden biçimlendirebileceğini ve bu uğurda korkularına karşı gerçekleştirdiği devrimle onların kendisini yönetmesine izin vermeyebileceğini, korkularını yönetebileceğini ve onları dönüştürebileceğini öğrenecektir.Akrep burcu, boğa burcundan değerleri dönüştürerek yeni ortak değerler oluşturmayı , aslan burcundan kendini yok ettikten sonra yeniden yaratabileceğini ve kova burcundan da elde ettiği güçle insanlığın geleceğinde ne denli etkin olabileceğini öğrenecektir.Bu krizli yaşam sürecinde elbette ki akrep burcununda kendisine yardım eden çeşitli arkadaşları olacaktır.

Akrep burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar oğlak ve başak burçlardır. Oğlak ve başak burçları toprak grubu burçlarıdır ve akrep burcuna zor olan yaşam yolculuğunda ellerinden geldiğince destek olurlar.Oğlak burcu öncü bir burç olması sebebiyle, sabit olan akrep burcuna bu dönüşüm sürecinde gereken zamanda adım atabilmeyi ve değişim için zamanı kullanabilmeyi öğretecektir. Oğlak burcu aynı zamanda Satürnün etkisi altında bir burç olduğundan akrep burcuna sabırlı olması gerektiği yönünde de hatırlatmalarda bulunacaktır.Başak burcu da her ne kadar değişken olması sebebiyle akrep burcunu zaman zaman şaşırtsa da, sabit bir burç olan akrep burcu başak burcundan hayatta hiçbir şeyin sabit kalmadığını ve bu dönüşümü gerçekleştirerek gücünü insanlığın hizmetine sunduğunda ortaya çıkan ortak değerden gerçek gücünü görebileceğini ve bireysel gücün kollektif güce nasıl dönüşebileceğini öğrenecektir.Boğa burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi su elementinden olan balık ve yengeç burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman problemler oluşsa da bu dersler boğa burcunu fazla zorlamaz.Değişken nitelikte olan balık burcu sabit nitelikteki akrep burcuna belli bazı saplantılara takılıp kalmaktansa bu saplatılarından kurtulduğunda bütün duygulara nüfuz ederek yayılabileceğini ve duygular üzerinde gerçek kontrol ve hakimiyeti sağlayabileceğini, öncü nitelikteki yengeç burcu ise duygulardan korkmayıp onların kendini sarmalamasına izin verdiğinde duyguların iyileştirici gücüyle dönüşümünü daha rahat gerçekleştirebileceğini öğretecektir.Peki içten içe akrep burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:Bunlardan ikisi akrep burcuyla 150 derecelik açı yapan koç ve ikizler burçlarıdır.

Akrep burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken kavramlar çocuksu saflık ve bilginin bilgeliğidir.

Koç burcu, sürekli kriz halinde olan, çocukluğundaki saf ve yenileyici enerjiyi unutan akrep burcuna sürekli içindeki çocukla bağlantıya geçmesini söyleyecek, bu sesi duymakta zorlanan akrep burcu ise sürekli içinde bu yönde anlamlandıramadığı bir gerilim hissedecektir. Dönüşüm (ölüm) korkusu ona çocukluğunu her ne kadar unuttursa da yaşamın bir noktasında karşılaştığı bir olayla koç burcunun bu mesajını algılayacak ve içindeki çocuğun iyileştirici enerjisini yeniden hatırlamak durumunda kalacaktır.

İkizler burcu ise, bilginin şifacı yönünü ona hatırlatan içsel bir dürtü yaratacak, ama akrep burcunun bu şifacı ile tanışması ancak yaşamının belirli bir noktasında farkındalığa ulaşmasıyla gerçekleşecektir.Akrep burcunu bir gölge gibi takip eden burç ise terazi burcudur. 12. evde gölgede olan terazi burcu, akrep burcunu bir gölge gibi bütün yaşamı boyunca izleyip duracaktır. Terazi burcu akrep burcuna karanlığı dengeleyen bir de aydınlığın olduğunu ve bu aydınlığın ise bir diğeri olduğunu ve bir diğeri ile iletişim kurabilmesi için de sosyal yaşamın vazgeçilmez olduğunu, hatta sanatın insan ruhunu arındıran ve dönüşümü hızlandıran çok önemli bir etken olduğunu kendisine yaşamı boyunca hatırlatacaktır.Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise mükemmelliğe ulaşma adına hizmet ederek faydalı olmanın sınırsız doyumuna ulaşılacak, terazi burcunda ise ideal dengenin nasıl sağlanacağı ve uyuma nasıl ulaşılacağı araştırılacak, akrep burcunda dönüşümün gizemli ve korkutucu sırları araştırılacak, yay burcunda ise yeni ufuklara doğru yelken açılarak dünya kucaklanmaya çalışılacaktır.

Aylin yabanoğlu.Alıntı.

Replies:


Reply author: owi
Replied on: 28/02/2009 23:16:55
Message:

:)) ne diyeyim bu kadar olur.ayrılmadan önce akrep burcunu göndereceğinizi hissetmiştim.e işte o da bir Tanrı kulu, hor görmeyin bizleri:)
Emeğine sağlık Pandora

Sevgiyle..


Reply author: owi
Replied on: 28/02/2009 23:33:54
Message:

sevgili dostum izninle birşey sormak istiyorum; amerikalı bir astroloktan doğum günüm ve saati bilgisi ışığında bir yorum geldi( 24 şubat'ta ) orada 103 gün içinde ciddi bir değişimden ve ciddi bir takım fırsatlardan söz etmekte.acaba senin yorumun ne olur, bizim burç için önümüzdeki 100 gün için yıldızların konumlanması anlamında böyle bir değişim sözkonusu olabilir mi? ( ya da çok spesifik benim doğum günüm ve saatime mi özeldir bu durum )
Astroloji konusundaki cehaletimi mazur gör lütfen,belki sorum bile yalnış bu nedenle.

Sevgiyle..


Reply author: pandora76
Replied on: 01/03/2009 04:14:28
Message:

Rica ederim,dilediğini sor ama tam olarak anlayamadım.Belki söylediğin gibi,senin haritana has birşeydir.
Bu yıl Satürn akrep burcunun arkadaşlıklarla ilgili evinde.3.evde Pluton var ve bu iletişimin ölümü yada güçlenmesi demektir.Ayrıca aile evinde Jüpiter var ve bu yıl aileyle ilgili konularda şanslıyız demektir.Sanırım yardımcı olamadım:(


Reply author: owi
Replied on: 01/03/2009 13:16:49
Message:

Yok yok ben soramadım sevgili pandora:) ve siz yardımcı olmuşsunuz çoktan.Soramadığım soruma yanıt gelmiş bile.
Sadece bu iletişimin ölümünden kasıt yeniden doğuşumudur?

Teşekkür Ederim


Reply author: pandora76
Replied on: 02/03/2009 16:59:32
Message:

Daha ayrıntılı bir alıntıyla anlatayım dostum.

Plüton Üçüncü Ev:
Bu insanın zihni çok yönlü, ilhamcı, araştırıcı ve orijinaldir. İnsanları ve olayları ölçmek için keskin bir kabiliyeti olabilir. Diğer insanların gerçek davranışlarını anlamakta ustadır. Kendine yönelttiği
tüm soruların yanıtlarını bilmek ister. Araştırmalar, beyni çalıştıran oyunlar, bulmacalar ilgisini çeker. Belki de detdektiflik oynamaktan hoşlanır. Hayatın anlamını açıklayan alanlarda araştırma yapmaktan ve
öğrenmekten zevk duyar ve böylece kendini yenilemek için fırsatlar bulur. Aradığı yanıtları bulamamak onda depresyon, hüsran veya kızgınlık
oluşturabilir. Yazarak kendini anlatması tansiyonu düşürebilir. Bu şekilde düşüncelerini temizleyebilir ve yeni fikirlere kapı açabilir. Düşünceleri ve duyguları arındırılınca amacına ulaşmış nesneleri yok edebilir.
Plüto 3.cü evde araştırma ruhunu ve derine nüfuz eden aklı simgeler. Bu insanın konuşma tarzı bunaltıcı, ısrarlı, manidar ve demogolojik görünüştedir. Derin düşünme ve taviz vermeden altta yatan nedenleri araştırma yeteneği vardır. Bazen bir fikirle büyülenmişcesine uğraşır ve tümüyle kendini kaybeder. Kendisini ifade etme ve başkalarını ikna gücü yüksektir. Fikirlerin gücünü iyi anlar ve bunları etkin şekilde kullanmayı bilir.
----

Pluton ölüm ve yeninden doğmak demektir ve hangi evde ise,o evde kişi kendisini tecrit edilmiş gibi hissedebilir.

3 evi de böyle değerlendirelim.Mesela kuzey düğümü,Uranüsü,Plutonu 3.evde olanlar(Uranüste Pluton gibi derinlik kazandırır bulunduğu eve),iletişimi tamamen kesip kendilerini tecrit edebilirler(ölüm) ama iletişimleri çok güçlü bir hale de gelebilir(yeniden doğum).Çünkü Pluton hem ölüm hemde arkasından gelen doğumdur.
Mesela Pluton daha önce akreplerin para evindeydi ve akreplerin zaman zaman çok para sıkıntısı yaşaması ve parayı kullanmayı öğrenmesi,bu alanda dönüşümü anlamına geliyordu.
Dönüşüm gezegen Pluton,akrep burcunun yöneticisi olduğu için,bu ölüm ve yeniden doğumlar zaten bize yabancı değil,zaten bizim yaşamımızın teması ölüm ve ölümü araştırmak; sadece Pluton 3.evimize transit yaptığı için,yeni bir alandaki dönüşümlere tanık olacağız.

Birde şu var.Bir örnek oluşturması açısından.Diyelim kişinin haritasında 10.ev(kariyer,ün evi)Pluton var ve pluton o kişinin güneş burcuna göre 10.evinde transitine başlamış.Bu durumda o insanın mükemmel bir kariyer yapmasıda mümkündür.
3.evindeki gezegenlere,asc ne bakarsan daha aydınlatıcı olabilir senin için.

Bilgi konusunda yardımcı olabilirsem sevinirim kardeşim.Sadece bazen işim çok ise hemen cevaplayamayabilirim.Sevgilerimle.


Reply author: owi
Replied on: 02/03/2009 20:10:48
Message:

Plüton Üçüncü Ev başlığı altındaki paragrafı okuduğumda çok şaşırmış olduğumu söylemeliyim sevgili dostum, zira sanki bu owi kardeşini tanımlamışsın:))
Bu konularda çok cahil olduğum için sana bodoslama soru sorup kitabın ortasından girmek istemiyorum çünkü inan bu terminolojiden çok bihaber durumdayım.Dolayısı ile ben önce senin geçmiş yazılarından ve başka bazı kaynaklardan biraz nasipleneyim, sonra olmazsa sorarım..Ancak çok ilgimi çektiğinide söylemeliyim bu aktarımların.

Sevgilerimi Yolluyorum Sana..:))


Reply author: pandora76
Replied on: 02/03/2009 20:32:50
Message:

3.ev ikizler burcunun evi ve normalde güneş akrepler konuşmayı sevmezler pek ama eğerki 3.evinde pluton var ise,konuşan akrep olurlar:)Merküri de diyorlar.

Ben senin için "yada ikizler olmalı" tahminini buradan yola çıkarak yapmıştım."3.evinde Pluton veya başka bir gezegen var veya"demiştim kendime.

Mesela akrepler hemen tepki vermeyebilirler ama ikizler etkisi alırsa,tepkilerini daha ani verebilirler.Bende senin gibi 3.ev etkisi alıyorum ama haritamdaki diğer güçlü konum, keçi gibi inatçı sabırlı Oğlak etkisinide alıyorum.Yani haritada sadece güneş burcu değil,diğer unsurlarıda biraraya getirerek sonuca varıyoruz.

Neyse,ben şimdi daha fazla karıştırmayayım bilgiyi,soruların olursa cevplayabileceğim,yardımcı olabilirsem sevinirim.
Sevgilerimi gönderiyorum dostum.


Reply author: owi
Replied on: 02/03/2009 20:56:14
Message:

Yüreğinin burcu var mı pandora, keza ben onu sevdim:))


Reply author: pandora76
Replied on: 03/03/2009 03:36:46
Message:

O senin güzelliğindir sevgili dost.Samimiyetin samimiyetimin nedenidir.
Akrepler normalde konuşmayı pek sevmezler dedim ama aslında biraz daha farklı.Merküri olmasalar dahi(merkürilerde bazı farklılıklar göstermekle beraber sürekli olarak herşey hakkında konuşuyor olmak için konuşmayı pek sevmezler)samimiyet bulduklarında yada ilgilerini çeken bir konu olduğunda,uzun uzun konuşmayı severler.
Çevremde bunu şaşkınlıkla karşılayan insanları gördüm."Sen konuşurmuydun bu kadar" yada "neden bu kadar suskunsun şimdi" filanBi karar versem,bi karar verecekler


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 20:34:00
Message:

Bence kararı çoktan vermişsin, farkında değilmisin? Sorun varsa karar vermeyenlerde:) Pandora bir önceki yaşamında kim idin acaba dostum, bilgi sahibimisin?

Ben henüz teknolojinin gelişmediği bir dönemde çöpçüymüşüm mesela:)


Reply author: pandora76
Replied on: 03/03/2009 20:43:31
Message:

Önceki hayatımda tabiki Afrodittim


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 20:53:28
Message:

Ona şüphe yok dostum da hani akaşik ne diyor tam olarak, var mı berrak bişeyler:)


Reply author: pandora76
Replied on: 03/03/2009 21:00:58
Message:

Bu soru kadınlara sorulmuşsa,tek bir cevap alınabilir çünkü başta Banu Alkan olmak üzere,biz bütün kadınlar önceki hayatımızda Afrodittik

Şaka bir yana dostum,bilmiyorum bu sorunun yanıtını.Sen biliyormusun önceki hayatlarının hepsini?


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 21:29:11
Message:

Aslında evet ama unuttum:))) meşhur perde meselesi hani.
Şaka bir yana bilmiyorum dostum ama bir ya da iki öncesi için Osmanlı'da ve İstanbul'da olmasını yüksek olasılık olarak görüyorum.
Bu konuda güvenebileceğim bir ipnoterapist ( hipno da deniyor galiba ) bulursam gerçekten çok istiyorum ki karma içinde önemli biliyosun.Burada Antalya'da bu anlamda karma'yı temizlediğini iddaa eden bir doktor var ama emin olmak güç.Zaten karma'Dan ziyade benimkisi ağırlıklı olarak merak diyelim ve eşimle olan geçmiş kısımlar bunun içinde önemli yer tutuyor.
Bu tarz bir deneyimi keşke formda paylaşan dostlar olsa ama sanıyorum pek olmadı.


Reply author: pandora76
Replied on: 03/03/2009 21:44:33
Message:

Aslında geçmiş yaşam deneyimlerini anlatan olsa,bende zevkle dinlerdim ve daha önce bunu başka bir başlıkta söylemiş ve beklemiştim,ve sonra yine beklemiştim ve hala da bekliyorum ve galiba beklemesemmi:)

Tabi bu herkesin kendi seçimi ama gerçekten çok merak ediyorum ve istiyorum,en azından böyle bir hipnoz deneyimine tanık olmayı.

Bununla birlikte,astrolojik olarak geçmiş yaşamlarında genel anlamda ne deneyimlediğini anlatan çok güzel bir kitap tavsiye edebilirim:"Ruhsal Astroloji"


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 21:51:05
Message:

Biliyorum o kitabı canım arkadaşım ancak sırasını bekliyor.
Bu arada birgün bu deneyimi yaşar isem mutlaka paylaşacağımı ve mümkün olursa da şahit olmanı ve kaydını izlemeni sağlayacağımı söylemek istiyorum.

Sevgiyle kardeşim:)


Reply author: zer-zivi
Replied on: 03/03/2009 21:56:25
Message:

Geçmiş yaşamlardan edindiğim karmalarımın temizliğini yaptık hocamla. Tek bir keresinde çok duygulanıp ağlamıştım,bir keresindede reiki hocam duygulanıp ağlamıştı! İki ayrı hikaye daha bir sürü film şeridi gibi hızlı hızlı geçiyordu:)) Bilmem anlatsam mı ki yoksa nazlansammı :))


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 21:59:43
Message:

bak şimdi:)) zer-zivi bu öyle bir merak ki insanı yer bitirir valla ve yapma dostum bu zulmü:)))
Mutlu oluruz çok özel olmayacaksa ve bir de tabi karma temizliği deneyimini spesifik olarak aktarma şansın olursa.( yani nasıl işlediği meselesi )


Reply author: pandora76
Replied on: 03/03/2009 22:38:59
Message:

O şimdi nazlanıyor owi.Bi çiçek filan istiyo.
Zer-zivim,canım,iki gözüm,bacım,...sana çiçek getirecektim ama gördümki en güzeli sensin..ve öyledir

İmdi...Banu Alkan gelip"Ben afroditken..."der nazlanmadan(Hayır ben niye taktımki şimdi Banuya,kıskanıyor olabilirmim)

Aklımdan geçen de senin hipnoz seansına katılmaktı ama ben sormadan sen söyledin owi.Lakin hipnoz çok önemliymiş,dikkatli olunması gerekirmiş.Yada benim gözümü korkutmak için böyle söyledilerBenim misafirim gelicek.Sevgilerimle dostlarım.


Reply author: zer-zivi
Replied on: 03/03/2009 22:42:03
Message:

Hipnozda insan kendisinin farkındamıdır bilemem ancak kendimde olarak bütün çakraların temizliğini seans seans olarak yaprık hocamla.Her çakrada negatif olan tüm duygulardan arındırma yaptık.İlk önce kalp ve zihnin dengelenmesi ile arındırma yaptık sonra kök çakradan başlayarak yukarı çakralara doğru çalışmalarımızı sürdürdük.Her çakranın temsil ettiği gücün kötüye kullanılmasından oluşan her ne negatif duygu ve düşünce varsa hepsini;arınmayı niyet ederek başlattık.İnsanlara,hayvanlara ve doğaya vermiş olduğum zararlardan, negatifliklerden arınmayı ve bağışlanmayı,başkalarının,hayvanların ve doğanın bana vermiş olduğu zararlardan,negatiflik taşıyan duygulardan, düşüncelerden arınmayı ve en son kendimi ve herşeyi bağışlayarak arınmayı tamamladık.Uzun ama öz detaylar çok. İlginç olaylar çok yaşadım akabininde:) Çalışmalar sırasında kimisi detayıyla kimisi film şeridi gibi geçti gözümün önünden.Kendime inanamadım bunları benmi yaratıyorum yoksa diye inançsızlığımda oldu zaman zaman.

Ne yaşanmışsa geride kaldı,asıl yaşanacaklar önemli:)) Sevgiler derinden :))


Reply author: owi
Replied on: 03/03/2009 22:52:11
Message:

Son cümlene katılmamak mümkünmü sevgili zer-zivi..Ama bir de denir ya; " bir yaşayan bilir bir de yaşamayan". Hani ille ders alıcaz, yaşayıp görücez.Hayırlısı..
Deneyimlerin ilginç ve kendi adıma çok teşekkür ederim.Yalnız kıskandı italya,abd falan.Baya bi gezmişsin bacım yaa:)))
Tek bir şeyi sormak istiyorum müsade edersen; karma temizliğinden sonra yaşamındaki değişim keskin mi oldu ya da bazı şeyler dönüştü mü?

Sevgiyle..


Reply author: zer-zivi
Replied on: 03/03/2009 23:00:13
Message:

Karma temizliğinden sonra duygular yok olmuş gibiydi daha doğrusu artık beni duygular yönetmiyor ben onları kontrol ediyordum ve hala öyle hissediyorum. Sanki sıfır noktasında dengede duruyordum.Hatta bir müddet duyguların yokluğu yaşamın tadı tuzu yokmuş gibi hissettirdi bana.Duygusal alışkanlıklardan kurtulmak böyle bir şey. Şimdi tadında yaşıyorum ama pozitif duyguları:) Normalinde yürüyüşümde bile büyük hafiflik hissettim,sanki uçacak kadar hafiflemiştim.Meğer ne kadar ağırlık varmış üzerimde:))


Reply author: owi
Replied on: 04/03/2009 05:26:50
Message:

Anlamli ve degerli katkiniz icin mutesekkirim efendim, sagolun:)
Darisi basimiza, malum ucuyoruz duygu bulutunda..


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 18:32:21
Message:

3.evle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum sevgili dostum.Belki biraz açıklayıcı olabilir düşüncesiyle,yanlış anlaşılmamak dileğiyle,kitaplarımda yazan bilgiyi özetle aktarmak istiyorum.

Bu evde,her türlü iletişim hatta tarot kartlarıyla geleceği görmek sözkonusu olabilir.Hayati konularla ilgili gizli bilgilerden sorumlu olabilir.

3.evde ilham alınabilir yani bir şairin ilhamla bir anda ağzından sözcüklerin dökülüvermesi gibi çünkü sezgisel bir ev, ilham evidir burası.3.evin yöneticisi merküre Tanrıların habercisi denir.
Yanısıra 12.evi güçlü olanlar,özelliklede ay var ise bu evde,kişi ilhamla konuşabilir,yazabilir.Zaten 12. ve 3.evi güçlü olanların,yazmaları önerilir rahatlamaları için.
Kişi yavaşlamayı ve kendini dinlemeyi öğrenebilirse,çok güzel yazabilir ve konuşabilir.

Tabi bu ilhamla gelen yazma-konuşma tarzı,obsesyonu düşündürebilir.
Geleceği gösteren rüyalar,sezgilerimiz,bir çeşit obsesyon olmadığına göre;ilhamla gelen konuşma-yazmanında obsesyon olmayabileceği ihtimalini düşünmeliyiz bence.
---
Daha sonra akrep burcu elde ettiği bu güçle yaşamda ne yapacağını anlamak ve bir yön izlemek durumunda kalacaktır. Bunun içinde artık iyice duyarlı hale gelmiş olan sezgilerini kullanmaya başlayacaktır.
---
Astroloji forumlarında,Neptünyenlerle ilgili yazılarda daha detaylı açıklamalar var.İlgi çekici bulmuştum.Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 18:58:10
Message:

Aklıma Mozart ve beethoven ın klasikleri geldi.Mesela sağır olan beethovenın eseri çağımızda bile anlaşılamamıştır.Sağır biri,nasıl beste yapabilir?İlhamla olabilirmi?
Beethoven,mozart ve daha nice anlaşılamayan besteler, belkide ilhamla alınmıştı.Onların obsesyonlu olduklarını düşünmedim hiç.Mantıkla anlaşılamayan çözülemeyen şeylerden dolayı metafizik kavramı ortaya çıkmıştır.Tanrı gibi.Hawking anlayacakmı bilmem ama dilerim.

"Belkide içimizdeki bilge konuşuyor" gibi bir cümle vardı biryerlerde tam anımsamıyorum.
Tanrıların habercisi merkür içinde aynı şey sözkonusu olabilir.Haritasında bu evi etkin olanlar,bu dünyaya gerçeğin taşıyıcısı olarak gelmişlerdir.Kuzey düğümü ikizler olanlar,önceki yaşamlarında manastıra tekkeye tapınaklara kapanıp,münzevi bir hayat sürerek Tanrıyı arayıp bulmuş ve bu yaşamdada,ilişkilerinde gerçeği taşımak için enkarne olmuşlar.


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 19:32:47
Message:

Doğum saati ve il-ilçe?Gitmeden hemen biraz bakayım.


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 19:45:10
Message:

Doğum saati demişim birdeyine hızlı yazıp düşünmeye başladım ve bu işte 3.ev sorunsalı:)
İl ve ilçe lazım dostum.Bekliyorum.

Ayrıca...Yanlış anlarsın belki demiştim çünkü daha hassas olduğumuz zamanlarda ve nette birbirimizin yüz ifadesini göremediğimiz için,yanlış anlama olasığıda artabiliyor diye düşündüm güzel arkadaşım.


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 19:50:54
Message:

Tabi önce bende biraz nazlanayım ki ikna olayım,haritaya bakayım.(kafiyeli oldu galiba hiç düşünmedim ama bak bu da ilham olabilirmi ne:))
Benim 3.evimde kaç gezegen var biliyormusun:)


Reply author: owi
Replied on: 06/03/2009 19:58:11
Message:

ilhamdır ilham.seni obsesyonu bilmez pandora seniii:)) dostum vallahi öyle bir cahilim ki bu mevzuda sabaha kadar gönlünce takılabilirsin hiç gücenmem:))
Kaç gezegen var ve bu eve nasıl sığıyorlar:)))))))))))))))))
Bağışla valla biçareyim


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 20:12:35
Message:

Sana bir kısa alıntı kopyalayayım önce.
---
Yükselen balık:
Duygularınız genel olarak her konuda ağır basar. Bu yüzden hem aşkta hem de iş hayatında hayal kırıklığı yaşamanız olasıdır. Çabucak ağlayan ama çabucak da gülen bir yapınız var. Çabuk üzülmek ve kolay sevinmek sizin doğanızdır. İlham perileri size her adımda yardım eder. Hayal dünyasının sanatta kullanan an birisi oldukça başarılı olur. Siz sadece para kazanmak için değil ama zevk almak için çalışmak istersiniz. Yaptığınız işlerde ruhsal bir tatmin olmalıdır. İnsanların istek ve beklentilerini sezen ve anlayan bir tarafınız var. Halay gücü, yaratıcılık ve sezgi verilmesi gereken iş alanlarında başarılı olabilirsiniz.
---

İlham evlerinden 12.ev zaten balık burcunun evidir canım benim.Senin yükselen burcun(kısaca asc diyeyim)Balık ve senin ilham almanı açıklıyor.Akrep ve balık gibi iki psişik burç biraraya gelirse ne olur biliyormusun!İlham pardon obsesyon lar tavan yapar:)Benimki ilham seninki obsesyon banane:)

Üstelik 8.ev akrep burcunun evinde güneş,ay,mars var.Nasıl sıkışmışlar bir eve bilemem ama hepsi aynı yerde:)

Şaka bir yana,sende psişik iki burç biraraya gelip,üstelik 8.evinede güneş doğduğu için birde oradan akrep etkileri alıyorsun.Bu çok güçlü etkidir.


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 20:22:37
Message:

Neptün Yay burcunda iken doğmuşsun ve ay burcun Yay.Bu ne demek açıklayayım.
Yay burcu coşkuludur,tepkilerini taşkın verir.Konuşmayı,sohbeti sever.Çok iyi yüreklidir.Kastım kin tutmaz.Zer-zivininde ay burcu yay bu arada.Senin kin tutman zor görünüyor:)Çünküğ ay burcu bilinçaltı,anlık tepkilerimizdir.

Neptün balık burcunun yöneticisidir.Yani senin ay burcundada Neptün olduğu için,hertaraftan su grubunun etkilerini alıyorsun.Ay,güneş ve asc haritanın en önemlileridir.


Reply author: owi
Replied on: 06/03/2009 20:22:57
Message:

Şahane canım benim, çok isabetli.Yükselenin balık olduğunu biliyordum ve eşiminde balık olmasını ve iyi anlaşmamızı buna bağlıyordum.Ama gerisini bilmiyordum.
Bu açıklamalar bana bu yaşamda neyi deneyimlemem gerektiğini birkez daha anlatıyor aslında; duygularla gereğinden fazla hareket etmeme başlığı altında "sabır ve öfke kontrolü".
Karalama defterinde bir başlık açtım zaten, orada da yazmıştım.


Reply author: pandora76
Replied on: 06/03/2009 20:24:23
Message:

Ben şimdi gitmeliyim dostum.Sonra devam edicem bekle ve gör


Reply author: owi
Replied on: 06/03/2009 20:30:27
Message:

:) Sabırsızlıkla yok pardon sabrederek beklicem dostum:))
Zer-zevi ile de akan enerji sanıyorum ay burcunun aynı olmasından o zaman.Ya da ben öyle anladım şimdi:) Zer-zivi aya mı gitmiş peki, nerdeymiş Hani özledik doğrusu reçelli kekini ve vesile ile kendisini.

Emeğine yüreğine sağlık senin..


Reply author: zer-zivi
Replied on: 06/03/2009 23:10:45
Message:

Hey kanki naber:)) Sevgili güzel dostum tekrar tekrar yazmak belki gereksiz diye düşünülebilir ancak tekrar tekrar söyleme gereği duyuyorum "seni yürekten yürekten yürekten... seviyorum, canım kardeşim". Okadar yakın ve yalınsın ki sanki ezelden beridir kırılganlığımız olmamış gibi bir bağ hissediyorum.Geçmişte acep yol kardeşliğimizmi vardı ki! :)) Kesinlikle öyle hissediyorum.Pandora canım benim hiç incitmedik birbirimizi işte bu noktada buluşup,emek vererek özen gösteriyoruz dostluğumuza.Bir yerlere gitmedim buralardayım biraz yoğun günler geçiyor o kadar.Gayet mutlu ve huzurluyum,ay burcunun özelliği olsa gerek:)) Sonsuz sevgiler derinden.......

Kek dedinde şimdi aklıma geldi,yarın gideceğim yere kek yapıp götürmem gerektiğini hatırlattığın için teşekkürler:))


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 01:02:19
Message:

Zer-zevi ben seni herhangi bir şekilde kırmadı değil mi dostum:(
Gerçekten soruyorum


Reply author: zer-zivi
Replied on: 07/03/2009 01:33:38
Message:

Hayır beni hiç kırmadın sevgili Owi aksine gerçekten sana karşı sonsuz bir güven hissediyorum.Nasıl anlatayım aramızda hiç bir ayrılık ilizyonu yok bu samimiyetinin gerçekliğinden.Beni kırabileceğini hiç düşünmüyorum düşünemiyorum bile,o yüzden için rahat olsun.Gerçek sevgide;karşılığı gerçek sevgi ise içinde kusur bulunmaz güzel dost...


Reply author: zer-zivi
Replied on: 07/03/2009 01:44:47
Message:

Bir yazı öncekinde adını yazmamıştım sevgili Owi,kanki diye hitab ettiğim sensin, sadece pandoraya yazmışım gibimi algılandı yoksa canım kardeşim:))

Hem diğer dostlarada ne kadar çookkkk sevdiğimi söylemek isterim.Hepiniz ama hepiniz ne olursa olsun ne kırgınlık olursa olsun hepinizi çoookkk seviyorum,ister aptalca iter önemsiz algılansın bu yüreğimde ki gerçeği değiştirmez.....:))


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 01:56:06
Message:

Çok utandım şuan da gerçekten.Nasıl ifade edeyim, pandora'nın adını yazmış acaba hangimize hitap etmiş şeklinde değilde, net emin olamayınca sadece acaba yazdığım bir uzun yazının içinde genellemenin bir yan etkisi olarak acaba seni üzmüş olabilirmiyim diye düşündüm bir'an ve işte...
Sevgiyle sorunumuz yok ki..Altında sevgisizlik aramak asıl vicdan'a takılacak olan şey eğer var ise.O da artık üzerinde konuşulmaması gereken bir konu bence.

Ayrılığın bizatihi kendisi illüzyon iken bir de biz mi üstüne tuz biber olalım canım arkadaşım.
Hissiyatın için söyleyecek söz bulamıyorum.Bel ki biraz mahcubum.

Yüreğimin en derin yerinden..sevgimle


Reply author: zer-zivi
Replied on: 07/03/2009 02:02:35
Message:

Utanmana gerek yok canım dostum,asıl ismini yazmamak benim eksikliğim oldu ne bileyim kanki dediğimde unutmuşum yazmayı:)) bak aklıma ne geldi bundan sonra olumsuz ifadeleri değilde,olumlu güzel yazıları üzerime alınacağım ,))) Derin yüreğine derinden sevgiler.........

Hey derin sevgimden bacıma(eşine) da gönderiyorum...:))


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 02:17:35
Message:

Bu olumsuz yazıları değil de olumlu olanları üzerine almak çok anlamlı bir fikir bence ki sanıyorum bir ihtimal şuan aynı şeyi aynı anda hissettik yaşadık ve alınmamak noktasında doğruyu yaptık.
Zaman herşey için zaman..

Mışıl mışıl uyuyor benim yaşam hediyem ve sevgini alıyorum(z) en derinden..:))


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 02:39:03
Message:

Yukarıdaki mesajımdan bir bölümü çıkardım canım zer-zivi,farketmiş isen.Düşününce yine olmasın istiyorum yalnış anlaşılma ve yüreğime sus diyorum:)Sadece bütün iyi niyetimle bütün dostlara selam ve sevgilerimi yolluyorum..


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 04:05:53
Message:

Siz benim dedikodumumu yaptınız ben yokken;gelirim ve yakalarım:)

Dostum,haritanda kuzey düğüm 11.evde yani arkadaşlıklarla alakalı ev.Kuzey düğüm oğlak ayrıca.Ruhsal astrolojiyi okuduğunda daha iyi görebilirsin açımılını.
11.evde kuzey düğüm olması,bu hayattaki çalışmalarnın arkadaşlıklarla alakalı olacağını söylüyor.Tabi kuzey düğüm oğlakla alakalı bir konum ayrıca.

Pluton,Uranüs,Venüs,Mars...Hepsi 7.evde ve bu ev evlilik,ikili ilişkiler evidir.Bu kadar gezegen birarada.Sende gezegen kümeleri var.
7.evde Uranüs ilişkilerde ani değişimler anlamına gelebilir çünkü Uranüs ani değişimlerin gezegenidir.Pluton bu kounmda oldukça iyi konumlanmış ve bu yaşadığın ciddi sorunlardan ders alabileceğini gösterir(fakat güneşin sabit bir burçta olduğu için,dersleri uygulamada zorluk çekebilirsin)Bu konum,güçlü bir eş anlamına gelebilir.Ayrıca,baskın olmayan ama ruhsal gelişime destek olan arkadaşlar anlamınada gelebilir.
Mars ise hangi evde ise,mücadele demektir.
Bunların yanısıra...Venüs açıları genel olarak olumlu.Çok güzel bir evlilik demektir bu konum.


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 04:12:34
Message:

Bu ne sürpriz dostum hiç beklemiyordum seni bu saatte:)) Vallahi şaşırdım ama nasıl mutlu oldum bilsen.Daha okumadan az önce yazdığını şimdi bunu yazıyorum sana..
Neyse dönelim bakalım benim evlerin durumu neymiş:)


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 04:19:26
Message:

Sen de gezegen kümeleri var dediğin kısmı okuduğumda nasıl bir kahkaha attığımı bilemesin keşke görseydin:)))) Neden dersen, bana beni anımsattı aniden bir an'da işte. Oooo daha bende neler var ne kümeler ne kümeler.Zaten her zaman bir acayiplik vardı, işte bunun için çok güldüm ve hala da gülüyorum.
Ya bu saatte beni kim güldürecekti ki zaten:))) zer-zevi de gitti yatmaya ya da kek yapmaya:(

Neyse canım benim yorumlar bu kadar mı bilmiyorum ama minnettarım.Anlaşılan en duru yanım evliliğim:)
Astrolojik yorumların bittiğinde senden tek ricam uygun olduğun bir zamanda, bu terminolojinin dışına çıkarak ama benim için bakıp gördüklerini referans alarak bana beni söyleyebilirmisin, olabilirse.Yani nerdeyim nereye gidiyorum ne yapıyorum ne yapmalıyım falan'ın kısa özeti.

Güzel arkadaşım, çok mu oldum şimdi ben:(


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 04:21:18
Message:

Ama bu teknik yorumlamayı son derece ilgiyle takip ettiğimi ve çok hoşuma gittiğini ve ne kadar isabetli olduğunu da söylemeliyim..Sayende bu konuya saracağım,bu kesin


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 04:39:22
Message:

Canım arkadaşım,yorumlar bu kadar değil tabi.Ara ara bakıcam, kısa kısa.Haritanda en ilgi çekici konum evlilik.Bazen zorlu değişimlere gebe ama çok güzel bir evlilik ve birbirinizi hiç bırakmayın,o senin hayatının en güzel yanlarından der bu acemi astrolog sana,harita yorumundan sonra.

Birde ben işim olduğu zamanlarda dahi,1-2 saat uyurum ama geceleri uyanırım bazı istisnalar dışında.Geceyürüyenim benGeceleri kendimi daha iyi hissediyorum,obsesifmiyim neyim
Seviyorum dostum seni.Eşine selamlar buradan.


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 04:47:10
Message:

Tamam hocam:))
Benim yaşam hediyem diyorum ona kısaca ve şükrediyorum Yaradan'a!
Sağolasın benim yüreği güzel dostum, bize güç verdin.Merak etme çınlatıyoruz kulaklarınızı senin ve zer-zivi nin eşimle:)Selamın başım üstüne canım!

Geceleri yalnız değilim demek ki obsesif hallerimde.İşte seni nasıl sevmem baksana, gece yürüyen obsesif birini insan arasa bulamaz yavv:)) Bak zer-zivi ye, yok işte ortada.İnsan nerde olur ki bu saatte.Bence asıl obsesyonlu zer-zivi:)))
Gece yürüyen deyince, bu kertişlere karışmayalım sonra.Valla eşim diyor ki birgün alıp götürecekler sen,yalnız bırakacaksın beni burada:)

Sevgimle Pandora:)


Reply author: zer-zivi
Replied on: 07/03/2009 09:47:43
Message:

quote:
Originally posted by owi

Yukarıdaki mesajımdan bir bölümü çıkardım canım zer-zivi,farketmiş isen.Düşününce yine olmasın istiyorum yalnış anlaşılma ve yüreğime sus diyorum:)Sadece bütün iyi niyetimle bütün dostlara selam ve sevgilerimi yolluyorum..

Sevgili güzel dostum seni hiç yanlış anlamam ve anlayan yanlış anlıyorsa bu onun sorunu.Ha bizdeki doğru anlaşılıyorsa sorun yok.Çekincelerin cins farklılığındandır hissediyorum.Yani sen değilde dostlar yanlış anlıyorsa diye düşünerek çekiniyorsun.Bu konuda için rahat olsun sevgili dostum,benim için cins farklılığı bile yok sana dair ve bu güzel bir duygu. Bu yüzden dedim ya sana sonsuz güven içindeyim. Eskiden dergahlarda kadınlar ve erkekler bir arada yol kardeşliklerini sürdürürlermiş! Bu ne güzel bir durum.Bizimde buna benziyor yol kardeşliğimiz.O yüzden çekinmene gerek yok bence güzel bir örnek oluşturursun varlığınla!

Bu gün akşama kadar yokum ve kekide akşamdan pişirmiş gidiyorum dostların bağına! dönüşte görüşmek dileğiyle,sevgiler derinden.......


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 14:05:45
Message:

Sağolasın güzel arkadaşım..Keyifler ola:)


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 15:16:13
Message:

Merhaba dostlar.
Genelde olayları akışına bırakan ve mücadeleyi yarıda bırakabilen ama dışadönük,kendini ifade edebilen bir vurgusu var horoskobunun.
Merkür yay da olduğu zaman,yay gibi düşünebilir ve tepkilerini ay burcunla beraber daha çok yay gibi vermen mümkün.Zaten felsefe evi etkin.Yay etkileride sende ağır basabilir demek bu.

Jüpiterin konuma bakarsak,demeyin keyfime.Öncü,yenilikçi,şanslıdır bu konum.Yay burcu öğrenmeyi sevdiği için biraz geç yaşta olsada,üne kavuşabilir.Reformist hareketlerde öncülük yapabilir.
Fakat sert açılar aldığın için,biraz daha dikkatli olman gerekebilir.Yani nasıl desem,pek inatçı olmamak diyeyim.Kitapta yazıyor valla:)


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 15:27:10
Message:

Merhaba Dostum,
Öyle bir girmişsin ki valla kavrayamadım bir an:)) Neyse kendime geldim ve hemen şöyle bir doğruldum veee dedim bak yine bildi bizim astrolog.Yok bence biz seni obsesif kahinliğe terfi ettirelim ( bak ne saçma ve ne güzel ve ne anlamlı oldu şimdi bu laf )

Canım arkadaşım çok yararlı bu paylaşımların çoook.Sabırla izliyorum bekliyorum.


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 15:35:49
Message:

Ve 8.evindeki Güneş vurgusu.Bu konumdaki kişiler ölümle yaşam arasında gelip giderler.Geceyürümeyi daha çok severler:)
Aslında güneşin bu eve doğması çok iyi değil derler çünkü bu ev ölüm evi ve güneş(yaşam) geceye(ölüme) doğmuştur.Değeri ölümünden sonra anlaşılan ve aslında pek anlaşılamayan insanların konumu.

Ama güzel açıları var ve iyi bir psikolog olabilir.
Ortaklıklar evi.Ortaklarından miras kalabilir sana(eş,dost,vs)Sadece para anlamında değil desteklemek aynı zamanda.Ortaklığı kabul etmek gerek tabi.Ölüm yolyla dönüşüm bu evin konusu.

Mesela sen Mars terazide,bense akrepte iken doğmuşum.Yani sen ne kadar yay gibi coşkulu olsanda,teraziyle beraber daha çabuk yumuşayabilen bir yapıya sahip olabilirsin.Güneş burcunun yanında haritanın diğer konumlarının nasıl farklılıklar kattığını anlatabildimmi genel olarak?
Canımsın sen.Konya güzel şehir.Mevlananın türbesine gittiğinde,"pandorada buralarda dolaşmış" de,hatırlaSevgilerimle.


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 15:46:48
Message:

Haritanı genel olarak toparlarsak,evlilik,ortaklık(maddi miras kalabilir bu arada sana)felsefe konuları ağır basıyor yani bu konular hayatında önemli yere sahip.

Ve ayrıca,arkadaşlarına dikkatli bak.Bu hayatta öğreneceklerin,dönüşümünün önemli bir kısmı eşinin yanısıra arkadaşların vasıtasıyla olacak horoskobuna göre.İnsanların seni desteklemsinide engelleme.Bunu yapıyorsun demiyorum,haritan bunu yapabileceğini ama aslında insanlar tarafından desteklenmen gerektiğini(ortaklıklar evi)söylüyor.Maddi manevi her türlü destek.


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 16:02:00
Message:

Canım Pandora; her bir kelimesi için ayrı minnettarım.Ben ben'in çoktan farkındaydım işin doğrusu, bunu seneler seneler önce bir psikolog söylemişti ki geçmiş yazdıklarım ve eylemlerim hep bunların ispatı, aynı tutarlılık içinde.
Dersler konusunda ise, öğrenecek alınacak çokşey var çok.Yapabildiklerim oldu yapamadıklarım ancak güçlü ve zayıf yanlarımı çok iyi biliyorum ve neyi başarıp neyi başarmak konusunda yol almam gerektiğini de biliyorum.

Sen güzel arkadaşım, işte o bahsettiğin yardım eden dostlarımdan ortaklarımdan birisin ki seni tanımam da bir tesadüf değil elbette.

Bu aramızda yaşananlar, zer-zizi,sen,ben ve daha başka bazı yürekten dostlar...Biz içlerimizi görüyoruz.Üzüldüğüm tekşey bunu görmeyenler değil, göremeyip çamur atanlar,hile yapanlar..

Çok güçlüyümdür ben çook..Yarım bırakmalar eskidendi.Bunu böyle bil.Sadece nefes almalar olacaktır aradabir.

Seni Seven Dostun:)


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 16:06:38
Message:

Bu arada ben gücümü sevincimi moralimi enerjimi, rüzgarın değişik esintilerinden almıyorum dostum bu çoookkkk önemli bir nokta.
Anilikler belirlemiyor artık beni.Ve herkese sevgim "beklentisizlik" içinde..Taraftar değil dostluklarım sevgi yumağı:)

Sizi sevmek boynumun borcu, şeytanlar:))


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 16:11:14
Message:

Güneşi 8.evde olanlar dayanıklı ve güçlüdür dostum sadece diğer etkenler bazen işlerini yarım bırakmış olabileceğini söylüyor.Horoskoplar işte böyle zıtlıklarla oluşabiliyor, ayrıca değişiyor,dönüşüyoruz.

Sende benim ortağımsın dostum.Benim haritamda da,kuzey düğümüm ortaklardan gelen destekleri kabul etmeyi öğrenmem geretiğini söyler.Malum,akrepler yalnız çalışmayı severler.
Sevgilerimle dostum,ortağım


Reply author: pandora76
Replied on: 07/03/2009 17:30:08
Message:

Bence önemli birşeyi söylemeyi unutmuşum.Haritanda Satürn tüm gezegenleri etkliyor.Tek başına,diğer gezegenlere enerjisini veriyor.Bu çok iyi çünkü çok başarılı olan,öyle veya böyle hayallerini gerçekleştirebilecek kadar çalışabilmeyi getirir.
Örnek Madonna.

Dilerim canım arkadaşım,tüm hayallerin gerçeğin olur.Sizleri çok seven dostunuzdan gönülden sevgiler.


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 17:35:43
Message:

Senin için de o dilekler bizde sana gönül dolusu.. Sevgili hakikatli dostum..

Bu Satürn Konseyi'n de bir iş var diyordum ben de :))


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 21:04:49
Message:

Canım Kardeşim; şuan sıcağı sıcağına paylaşayım istedim.Bir es verdim bir saat ve düşündüm yüreğimin tüm saflığıyla herşeyi üzerime alabilecek cesareti bile gösterecek biçimde bu saçmalığa bir son vermeyi planladım.
Ancakk ve ancak geri döndüğümde gördüklerimden sonra, acı gerçeğin acı tokatı suratımda birkez daha patladı.Bir insan hiçbir şeyden ders almayacak kadar kendine ve dolayısıyla başkalarını acımasızca zulmetmeye fütursuzca devam ediyorsa ve bunu yaparken artık herhangi bir insana dahi yapılmaması gereken en aşşalık bel altı vurmalara başladıysa bu olay beni aşar.
Ego da öfke de kişiliğinin tahtları ise, o tahtta kalabilmek için "insanlık onurunu ayaklar altına almaktan" artık hiçbir şekilde çekinmiyor ise ve çalmadık kapı bırakmıyor ise, bu beni aşar.

"Ayağının altında tutulması gereken makamı başına taç edenler,
merkebin sırtına binecek iken onu sırtında taşıyan bir şahıs gibi,
güç ve gülünç duruma düşerler. Mevki için öpmedik el,
çalmadık kapı bırakmazlar.
Basit bir makama oturabilmek için,
alçalmanın en çirkin örneklerini sergileyip,
insanlık şerefini ayaklar altında çiğnetirler."

Hz.MEVLANA (mesneviden )

Bir de en acı olanı; kendine abi abla diyen, yaşamdan artık hiçbir beklentisi arzusu olmadığını söyleyen, sessizlik ve sadelik kuleleri içinde taş atıp baş yaran o büyüklerimiz var ya…İşte onların yaptıklarına yürek dayanmaz.Zaten başımıza ne geldiyse o büyüüükkk büyüklerden gelmedi mi.
Oysa insan sevdiğine de bir dur diyebilecek yürekliliği göstermeli !!!

Vallahi şuan hissettiğim tekşey, her şeyin boş olduğun.İnanıp bilgisine ve yüreğine takıldıklarımız bile bu duruşlarda iseler, evet her şey boş!

Sana,zer-zivi ye ve güzel ablam alemtac’a minnettarım gerçek sevginin ve dostun nasıl ve nerde durması gerektiğini ve sevdiğine nasıl bir dur denileceğini gösterdiğiniz için.Bizimkisi ortaklığın farkı olsa gerek:)

Sizler oldukça ışık açık kalacak, bunu biliyorum ve “ eylemsizlik seçimi” yapıyorum.

Gitmiyorum ancak burada da olmayacağım! Geldiğimde ise göreceğim tek şeyin yine sadece sizlerin ışığı olacağını biliyorum ama alet olmamak için bunu yapıyorum ve ben kendime bir dur diyorum! Yapılacak her şeyi yaptım ve söylenecek her şeyi söyledim!!!

Aşşalığında aşşalığı yapılsa arkamdan, önemsemiyorum, herkesi çapı ile baş başa bırakıyorum.
Ancak yanlış anlasılmasın, döneceğim..

Sakin ve Sevgiyle Kalın Güzel Dostlarım..


Reply author: alemtac
Replied on: 07/03/2009 21:49:19
Message:

Canim kardesim ; insallah beni duyuyorsundur :( beni anliyorsun.. lutfen canim Owi, bizleri o guzel yazilarindan mahrum birakma yine..


Reply author: owi
Replied on: 07/03/2009 22:10:29
Message:

Duyuyorum güzel ablacım:) Sadece bir nefes bir es..
Döneceğim ve sabrı sınıyorum, öfke de çok yol aldım.Yazmıştım ya "öğrenmelerim" başlığındaki yaşam amacımı, o işte.
Siz devam edin parlamaya, ışığınızı alıyorum:))

Şimdilik Hoşçakalın!


Reply author: kurby
Replied on: 07/03/2009 22:14:47
Message:

"Olaylara öfkeleniriz, kızarız, küfür ederiz.Ama son an geldiğinde hepsinden vazgeçmemiz gerekir."
Benjamin Button
Şiddetle tavsiye edilir....:)

Son an geldiğinde değil, her an vazgeçmemiz dileğiyle...:))


Reply author: alemtac
Replied on: 07/03/2009 22:40:22
Message:

Gercek kardesim gibi sevdigim Owi; yuzunu bile gormedim ama kalbini oyle derinden hissediyorum ki..icerde otururken hissettim, Owi' yi uzdum galiba diye, agladinmi bilmiyorum ama bana oyle geldi ve bilgisayarin basina onun icin geldim..esininde senin gibi sevilesi bir insan oldugundan eminim, ona verdigin degeri gormek cok hos :) vazgecme, es verme..bir abla olarak kabul ettigsen gercekten..bak ilk defa bir insanin verdigi kararlara uzatiyorum parmagimi, cocuklarima bile yapmazken :( neyse unut bunlari..senin bildigin ve yaptigin en hayirli olandir.
Seni Seviyorum canim kardesim, esinide.


Reply author: owi
Replied on: 08/03/2009 21:43:19
Message:

Yüreğim sizi yanıtsız bırakmama müsade etmedi ablacım.Üzmediniz üzmezsiniz..
Ağlamadım,keşke ağlayabilseydim..Ama içimdeki yangın heralde en az benim içindir.Çoğu ve belki de hepsi,paylaşamadıklarımız için, sevgi için..
Sözlerin özün,niyetin samimiyetin..Sevgimle canım ablam:)


Reply author: pandora76
Replied on: 08/03/2009 22:01:09
Message:

Dostum biliyorum ne hissettiğini.Bazen yalnız kalıp içe kapanmak ister insan,hele birde akrepse bu onun için gerekliliktir.Ölmek ve yeniden doğmak için.

Seni seviyorum kardeşim...


Reply author: owi
Replied on: 09/03/2009 00:41:41
Message:

Canım Kardeşim, son yazımı da sana yazmak istedim ve bu vesile ile de güzel kardeşim zer-zivi ye ve güzel ablam alemtac'a:)

Hissettiklerim hissedeceklerimin garantisi ki kendimi iyi tanıyorum.Şuan hissettiğim tekşey; tıpkı bu ülkede senelerce ve şimdi " demokrasi özgürlük " diye diye bir toplumu inim inim inletenler gibi, özgür iradeye saygı diye diye, sadece sevgi isteyen sevgi arayanları da inim inim inletenlerin yaptığı zulme karşı durmaktan kaynaklı huzur ve kendine saygı.
Kim ne düşünürse düşünsün herkes kendine baksın.Şimdi talkımları ele verenlerin nasıl salkımları yediğini görmek,en büyük üzüntü.

Olan olması gerektiği gibi ve olması gerektiği için olmuştur!!!

Sizlerin yüreklerinizi tanımak benim en büyük kazancım..
Nasılsa görüşür buluşuruz:))

Şimdilik Hoşçakalın!


Reply author: owi
Replied on: 09/03/2009 00:49:59
Message:

ooooo bak şimdi nasıl başım göğe erdi.Eskilerin deyimiyle breh breh breh..Elmas olmuşuz yavv giderayak.Acaba şimdi on gün tartışırlar mı arkadaşlar hangi elmas daha parlak diye.E olmadı kasyopya ya bir gider gelirler, daha da olmadı Laura'ya sorarlar tabi bulabilirlerse.( şimdi ima ve alayın o doyumsuz tadını alsınlar alabilsinler diyorum bazıları.yoksa haşa, hiç işim olmaz )
Zaten tek suçlu var o da bu yıldızlar.Dedim ya "gecemizi aydınlatıp gündüzümüzü karartan o yıldızlar"

Sizi Seviyorum yüreğimin en derin yerinden! Kimseye kırgın kızgın öfkeli değilim şu an'da şu saniye..

Herkese yolunda sonsuz başarılar temenni ederim! Dualite'nin azizlikleri diyorum sadece.


Reply author: alemtac
Replied on: 09/03/2009 22:16:42
Message:

quote:
Originally posted by owi

Canım Kardeşim, son yazımı da sana yazmak istedim ve bu vesile ile de güzel kardeşim zer-zivi ye ve güzel ablam alemtac'a:)

Sizlerin yüreklerinizi tanımak benim en büyük kazancım..
Nasılsa görüşür buluşuruz:))

Şimdilik Hoşçakalın!
Reply author: zer-zivi
Replied on: 09/03/2009 22:33:21
Message:

Sevgili Owi burası hepimizin emekleriyle inşa edeceği bir yer.Yürekten dönmeni diliyorum, uzlaşılacak bir noktamız vardır ve onu arayıp bulmalıyız hepimiz! Bu arada seni çookk saviyorum sevgili yol kardeşim.Dualitenin bilinmeyen sahneleriyle daha çoookk karşılaşacağız! Dilerim bu yolda hiç kimse birbirini yoldan çıkarmakla,atmakla yarışmaz!

Hem eşine güzel bacıma burdan rengarenk sevgiler gönderiyorum,dilerim sevginiz ve neşeniz katlanarak göğe ulaşsın! Derinden sevgiler.........


Reply author: pandora76
Replied on: 05/04/2009 12:44:42
Message:

Sizin burcunuz diğerlerinden sembol bakımından da biraz farklıdır. Her burcun bir sembolü vardır. Sizin burcunuz "Akrep" diye bilinir. Ama aslında bu sembolde kanat açmış bir kartal ve yerde ilerleyen bir akrep vardır. Bunun manasıda açıktır. Hislerinize kapılıp hatalar yaparak bir Akrep olmaktan kurtulmalı, bir kartal gibi yükselmelisiniz. Sizin burcunuz çok bakımdan ilgi çekicidir. Su grubundan olduğunuz için çok derin hisleriniz vardır. Ama bir taraftan da analizci bir kafaya sahipsiniz. Bu kafa, hislerin etkisinde kalırsa bir Akrep; kafa, hisleri idaresine alırsa mağrur bir kartal olacaksınız. Hisleri yüzünden suç işleyenlerle birlikte onları yakalayan ünlü dedektiflerin de sizin burcunuzdan çıktığını biliyormuydunuz? Bu durumda size kanatlarını açmış bir kartal olmanızı tavsiye edeceğiz. Akrep olarak kalırsanız suç işleyecek değilsiniz tabii. Ancak burcunuzdan ve yıldızlarınızınbakımdan size vermiş olduğu o fevkalâde özellikleri ziyan edeceksiniz.

Yanlış okumadınız! Sizin bir değil iki yıldızınız var. Bu bakımdan çok talihli sayılırsınız. Birinci yıldızınız Yeni Şartlar yıldızı Plüton!dur. Bu yıldız sizin bilinmeyene merak duymanıza, esrarlı şeylerden hoşlanmanıza, arzu ve isteklerini kolay kolay açamamanıza, bu arada sihirli denilecek bir sezgiye sahip olmanıza yol açmaktadır. Pluton, en ağır etkili yıldız sayılır. Çünkü bu eski şartları silip süpürür ve yerine yenilerini ve hiç ummadıklarınızı getirir. Ama siz yıldızınızın bu etkisinden yararlanabilir, yeni şartlar sayesinde hayatınıza yön vererek o çok arzuladığınız güvene kavuşabilirsiniz. İkinci yıldızınızsa asıl Koç burcunun sahibi olan, Savaş, Cazibe, ve Seks yıldızı Mars'dır. Bu arada burcunuzunda aynı zamanda seksi temsil ettiğinide açıklayayım. Mars, size güç, kararlı davranma, atılganlık, cazibe, yükselme arzusu, enerji ve merhametsizlik vermektedir. Yıldızın aynı şeylerin hepsini neden Koç burcuna vermediğini merak edebilirsiniz. Ancak siz su grubundan "Kartal - Akrep" burcunda doğmuşsunuz. Yıldızın özellikleride buna göre değişmektedir. Sizin Kartal olacağınızı umarak burcunuzdan sadece "Akrep" diye söz ediyoruz.

Alıntıdır.


Reply author: pandora76
Replied on: 22/06/2010 21:04:51
Message:

Ra,19.celse:

Ra:Bu,bu celsenin son sorusu olacaktır.

Astroloji adını verdiğiniz şey,ana sapmaları tahmin etme yoludur. Bu tahminler,ruhun,fiziksel/zihinsel bileşime giriş anındaki ve fiziksel/zihinsel/ruhsal bileşimin illüzyon(madde alemine) giriş anındaki kozmik yönelimlere ve gezegenlerin birbirlerine oranla konumlarına dayandırılır ve olasılıkları/olanakları belirterek işlev yapar.

O halde astroloji,temel sapma alanları konusunda fiki verme olanağına sahiptir,ama bundan öteye birşey yapamaz. Astrolojinin oynadığı rolü,'birçok kaynak(kök)arasından bir tanesi'olarak tanımlayabiliriz.


Reply author: pandora76
Replied on: 22/06/2010 21:28:33
Message:

Astrolojiyle amatörce ilgilenen biri olarak birşeyler söylemek istiyorum,ikiz kardeşler nasıl oluyor da farklı konusuna dair.

Benim bildiğim şey şu..

Bir kadın her nerede ise yani yerküredeki konumu tam olarak ne ise,çocuğu doğduğu an aldığı astrolojik etkilerin tıpa tıp aynısını bir başka çocuk alamaz. Hatta ikizi bile. Çünkü ikizi ondan çok az bir zaman bile olsa,daha sonra ağlayacak ve maddi dünyaya adım atacaktır. Tamamen aynı anda doğan ikizlervara bilemem tabi:)

Bu nedenle,aynı yıl/ay/saat/dakika/saniye bile olsa,hiç kimse diğeri ile tamamen aynı astrolojik etkileri almamış olacaktır.
Bir amatör olarak zaman zaman edindiğim bilgilerden biri bu ve bana neden olmasın dedirtti. Paylaşmak istedim.

Benim,benimle aynı gün/saat/dakikaları ise yakın bir zamanda doğmuş bir dostum var. Birbirimize gerçektende çok benziyoruz. Öyle ki.. Çoğu zaman birbirimize,o an ki ruh halimizi, ne hissettiğimizi anlatmamıza bile gerek kalmıyor.

Ama yine de birbirimizden farklıyız ve bazı benzer deneyimler olsa bile farklı hayatlar yaşadık,farklı olaylarla karşılaştık.


Reply author: pandora76
Replied on: 22/06/2010 22:32:11
Message:

Astrolojide en önemlisi,esas olan güneş burcudur fakat bazı yorumlara göre yükselen burçtur.
Sonuç olarak en önemlileri,güneş,yükselen ve ay burcu dur.
Bunun dışında her ne kadar hepsi kendi açılarından önem teşkil etse bile,haritadaki en önemli kişilik belirleyici unsurlar,güneşin doğduğu ev,Pluton ve Uranüs'ün bulunduğu evlerdir.
Pluton ve Uranüs derinlik verir ve hangi alanlarda çalışacağımızın göstergesidir.

Bir de güneş burcumuzun yöneticisi ve bulunduğu konuma bakarız.
Mesela benim güneşimin yöneticisi Pluton,ikizler burcunun evinde. Ki aynı zamanda Pluton,ayrıca derinlik veren ve hangi alanlarda çalışacağımızı gösteren ,en önemli gezegenlerden biri.

Uranüs Akrep burcunda iken doğdum yani normalde güneş burcumun asıl yöneticisi olmasa bile,bu sebepten dolayı bir diğer yöneticim Uranüs sayılıyor bir anlamda da.
Hepimiz haritamıza bu şekilde uyarlayabiliriz,gezegenlerin konumunu.
Ve Uranüs ümde ikizler burcunda.

Ve aynı zamanda hayat amacımın gerçekleştiği ev de ikizler burcunda.
Yani..'O güneş burcunun özelliklerini göstermiyor çok fazla ve onun üzerinde çalışmıyor çokça'...gibi soruların astrolojik açıklamaları,bunun gibi detaylar...Böylece açıklanabilir astroloji için.

Güneş burcum daha çok sezgisel olmasına karşın,sezgilerimin yanısıra yoğun mantıksal düşünüşüm ve yaklaşımım,güneşimin yöneticilerinin ikizler burcunda olması.
Tabi bu astrolojik enerjilere göre..

İkizler burcu her ne kadar mantıkla ilişkilendirilse de ,aslında yöneticisi Merkür, Tanrılara aittir, ve 2012 aralıkta...İkizler burcunun karşısındaki yay burcunda iken güneş ...Tanrılar dünyaya müdahele ederler ve dünyanın hakimi artık bize aracılık ettiğini söyleyenler değil,biziz; derler.
-------

İkizler bilinci, genel geçer değerlere, ön kabullere ve ilerigelenlerin kurallarına alternatif açıdan bakabilecek: kuşkucu ve özgürbir bilinçtir. Bu bilinç, oğlağın gelenekçi değerlerini devrimciliklekarşılar, karşıt burcu aslanın asalet ve üstünlük değerlerini reddeder.İkizler üstünlük diye sunulan bir şeyi kuşkuyla eleştirir, değersistemlerini isyanla alt-üst eder. Aslında onun bu kabiliyeti, üstünkörü kabul edilmiş değerleri sınama ve eleme imkanı sağlayan dahice birkavrayıştan kaynaklanmaktadır. İkizler karakteri yapıcı, ideallerkurucu bir bilinç değil, ideal kabul edilen şeylerin aslında öyleolmadığını gören bir bilinçtir. Bu bilincin isyankar yapısı; gerçekideallere ulaşmanın önündeki engelleri yıkma aşamasını teşkil eder.

İkizler, haksızlık ve ayrımcılığa karşıdır. İnsanların eşitliğine vetemel değerin insan özgürlüğü olduğuna inanır. Bu zihniyeti sebebiylebirçok yerleşik düşüncelerle arası iyi değildir. Değerlerin ve mutlakhakikat diye sarıldığımız gerçeklerin özgür akılla denetlenmesigerektiğine inanır. O zaman inanca ve değerlere, riyakarca vealışkanlıktan kaynaklanan bağlılıkla değil, samimiyetle ve isteyerekyönelir. Duygularıyla ve çıkar bağlarıyla değil, üstün bir akıllagereğine inandığı için itaat eder.
Alıntıdır.


Reply author: pandora76
Replied on: 23/06/2010 15:42:17
Message:

Bugün ay akrep burcunda ve Güneş-Jüpiter arasında sert etkileşim var. (Yengeç-Koç)
Ay Akrep burcundan sonra,yay burcuna geçecek.

http://www.budur.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1978

Bu linkten bir alıntı:

2008 yilinda Pluton'un Oglak burcuna
gecisi ile birlikte, dunyada buyuk devletler,
buyuk organizasyonlar,
endustriler ve uluslararasi sirketlerin
yapisinda guclu degisimler bekleyebiliriz.
Oglak insan yapimi hiyerarsik organizasyonlari,
devletleri ve kâr odakli kuruluslari temsil eder.
Ardindan 2010-2011 yillarinda Uranus
Koc burcuna gecince,
dunya tarihi acisindan cok hizli gelismelerin,
girisimlerin ve one cikislarin yasanacagi,
yeni dengelerin kurulmasi gereken
bir doneme girmis olacagiz.
Koc bireyi, bireysel girisimi ve
insanin hayatta kalma mucadelesini
simgeler.
Bu durumda buyuk organizasyonlar ve
devletlerle bireysel girisimler arasinda
siddetli bir catismanin yasanacagini
soyleyebiliriz.
Bu durum bize George Orwell'in "1984"
romaninda carpici bicimde anlattigi gibi,
birey ile devler arasinda ya da
kisisel irademizle, bizi kisitlayan,
kontrol etmeye calisan gucler
arasindaki savasi gostermektedir.
Eger 1965-66 yillarinda tohumlari
ekilen dengeler kontrolden cikarsa,
ornegin endustrilesmenin ekolojik
dengeleri bozdugu gercegi gorulemezse,
Uranus-Pluton karesi altinda
bu dengenin iyice bozulacagina
Tanik olabiliriz.
----

2008 numerik olarak,1 yani başlangıç yılıydı. Kryon sayıların anlamlarını biliyor ve 2008' in bir başlangıç yılı olduğuna değinmiş mesajlarında.

Pluton akrep burcunun 3.evinde. Bundan önceki 2.ev seyri sırasında,para konusunda pek çok zorlukla karşılaşılmıştı. Aslında ben astrolojik açıdan pek çok kişinin yaşamayacağı birşeyi yaşıyorum. Pluton transitleri çok uzun yıllar sürdüğü için,pek çok insanın doğum haritasıyla aynı konuma denk geldiğini göremez pek çok insan. Ben Pluton'un Oğlak burcuna geçişiyle,Pluton transitinin doğuım haritama denk gelmesi durumunu yaşıyorum.

Bunun anlamı ne?
Mesela doğum haritasında 10.evde Pluton'u olan birinin,transit Pluton'unun aynı eve denk düşmesinin,10.evin konularını normalin çok üstünde bir yoğunlukla ortaya çıkarması idi,daha önce biryerlerde yazdığım gibi.

3.ev deki Pluton,bütün akrep burçlarını ikizler temasıyla karşılaştıracak ,Pluton Oğlak ta olduğu müddetçe.

2012 'de Satürn akrep burcuna geçecek.
Jüpiter Boğa burcunda olacak. Bu konum ise,aslan burcunun 10.evine denk düşüyor. Yani aslan burcu 10.ev in konusuyla öne çıkacak. Para,kariyer,önde olmak vs...
İsa aslan kavmindendir. Kova çağından söz edilir. Kova aslanın karşısındadır.
Yani 2012 de,bu dört sabit burç olumlu ya da olumsuz etkilerle,yaşamlarının önemli bir dönemecine girecekler ve sfenks te bu dört burçla betimlenmiştir.Reply author: pandora76
Replied on: 03/07/2010 14:13:10
Message:

13 Kasım 2012 de akrep burcunda tam güneş tutulması olacak. Bu tarihin numerik toplamı 11. Numerik anlamda 11 uyanışı simgeler forumumuzda da sık sık değinildiği gibi. Numerik toplamın çok fazla anlamı var mı bu durumda bilmem ama başta akrep burcu olmak üzere tüm burçları akrep burcuna ait konular üzerinde etkileyecek. Tutulumlar sırasında büyük değişimler olur.

Fakat amatörce astrolojiyle ilgilenen biri olarak asıl ilgimi çeken tutulma,11 temmuz 2010 daki yengeç burcundaki Güneş tutulması.
Tarih olarak daha yakın olduğu için değil. Yengeç burcundaki tutulmanın çok daha önemli olması.

Yengeç burcunun karşısında hükümetleri temsil eden Oğlak burcu yer alır. Üstelik Pluton ve Satürn arasında sert açılar var. Pluton Oğlakta. Ama herşey yeni bir başlangıç için ve Mikailin de söylediği gibi,beklenildiği gibi bir felaket olması gerekmiyor. Bence herşey çok daha güzel bir Dünya yaratıcak.


Reply author: pandora76
Replied on: 03/07/2010 14:22:01
Message:

Geçmişte yerli insanlar Dünya'nın ve Gökyüzünün nabzına dayanan takvimler yapmışlar. Güneş, Ay, yıldızlar ve Doğa kendi saatleridir. Doğal temelli ritimleri izleyerek Yerli insanlar yaşamın bütünlüğünün hareketi ile Bir idiler ve onlar zamanın doğal döngülerini kendi varlıkları içinde deneyimlediler. Onlar zaman olduklarını, Evrenin hareketini ve ölçümünü yansıtan bedenlerinin ve ruhlarının yaşayan zamanı olduklarını bilerek zamanın izini sürdüler.

Kutsal zamanın yerli hissi ve Evren'in düzeninin doğal ritimlerine uyumlanma yeteneği zamanla modern ilişkimize bedel olarak terkedilmiştir. Bu modern paradigma saatle yarış ve varlığımızın doğal ritimleri üzerine12 – aylık takvimin gücüne izin verme üzerine kuruludur. Bu paradigma tüm dünyaya yayılan bir frekans yaratmıştır. Bu frekans 12 : 60 tır, 60 dakikalık saat ve 12 – aylık takvime dayanır.

Şu anda takip ettiğimiz bu takvim Papa 13 cü Gregory tarafından 1582'de kuruldu. Papa Gregory önceki Julian takvimini 10 gün ekleyerek revize etti. 6 Ekim'den sonraki günün 7 Ekim değil onun yerine 16 Ekim olmasına karar verdi. Değişikliğini yaptıktan sonra, Papa Gregory takvimini tüm fethedilmiş insanlara empoze etmek için Vatikan'ın Keşif Doktrininin (AD 1452) otoritesini kullandı, bu takvimi dünya çapında zamanın ölçümü olarak tesis etmeye devam etti. Kısa bir süre sonra, mekanik saat mükemmel oldu. 1600'e kadar, bu iki kontrol aleti ile insan – yapımı “mekanik zaman” hüküm sürdü.

Gregorian takvimi galaksimizi yöneten kozmik ritimlerle uyumlu değildir. Gregorian takvimini kullanmamız doğal değildir ve uyum – dışıdır. O, insan ırkının çevresi ile uyumsuz olması ile sonuçlanan bir durum yaratır. Gregorian takviminin kullanılmaya başlandığı tarih ve özellikle tüm dünyanın “yapay mekanik zaman” ile senkronize olduğu Endüstriyel Devrim nedeni ile, nüfus istenmeyen hızda arttı ve çevre hasar görmeye maruz kaldı. Türlerimiz Galaktik Zaman ve yaradılışın güçleri ile senkronizasyonun dışına daha çok çıktıkça, yarattığımız uyumsuzluğun kontrolüne daha çok girdik. Mekanik zamanın en çok zararlı etkisi bizi kaynaktan ayırması oldu. Kozmik Benliğimizden bu ayrılık gezegenimiz Dünya'dan uzaklaşmaya neden oldu. Dünyanın yaşayan (canlı) bir organizma olduğu bilgisi fırlatıldı ve mekanik düşünce ile yer değiştirdi. Şimdi, Kaynağa, Dünyaya, kişisel kutsal ritimlerimize dönmenin zamanıdır ve Büyük Dizayn ile içli dışlı ilişkimizi keşfetmenin zamanıdır.

Gezegensel şifacılar olarak, Maya takviminin galaktik zamanlama frekansının farkında olmalıyız ve zamanın doğal harmoniklerini kendi yararımıza nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Doğal Galaktik zamanlama frekansına uyumlandığımızda, kendimizi gezegeni iyileştirmek için kullanılabilecek spiritüel enerjinin çok büyük kaynağının kontrolunda buluruz.

BİRLEŞİK ALANIN GALAKTİK ZAMANLAMA FREKANSI OLARAK MAYA TAKVİMİ

26 Temmuz 1992'de gezegenimiz Maya takviminin 500 yıllık büyük döngüsünün ve 26,000 yıllık büyük döngünün son 20 yıllık bölümüne girdi. Takvimin bu son zaman – uzay çerçevesi iki en yüksek işaret tarafından yönetilir : 13 ncü ışın ve 20 nci işaret, Solar Zihin.

Onüçüncü Işın Maya takviminde en yüksek titreşimdir ; o dönüşümün ışınıdır. 20 nci işaret, Solar Zihin veya “Ahau” hem fiziksel hem de spiritüel ışığın gizemini ortaya serer. Bu işaretlerin uygun kombinasyonu, gezegenimizin Işığın Daha Büyük Bedenine inisiyasyon zamanına girdiğini belirtir.

5200 – yıllık Maya “büyük döngüsü”nün tamamlanma tarihinin ekinoksun 26,000 yıllık presesyonu ile direkt ilişkili olduğu ileri sürülüyor, presesyondaki yılların sayısı takvimi oluşturan 260 – ünitenin “kesirli ahenk sesi (overton) harmoniğidir.”

Şimdi ve 2012 arasında yer alacak bir seri önemli göksel olay belirlenmiştir, bunların Maya takviminin galaktik zamanlama frekansı ile direkt bir korelasyonu vardır.Şimdiki 5200 – yıllık döngünün sonu ile ve gezegenimizin galaktik uygarlığa inisiyasyonu ile direkt ilişkilidir.

Presesyonun zamanlama frekansındaki en önemli olaylardan biri kış ve yaz gün dönümlerinin galaktik plan ile tam uyumlanmaya eriştiğindeki zamana akort edilmiştir. Bu her bir 26,000 yıllık döngüde iki kere gerçekleşir ve bu 1999'da tekrar gerçekleşti.

1999'da ayrıca tam Güneş Tutulması oldu. Hem Maya hem de modern astrolojide güneş tutulmaları, gezegenimizin bilinçliliğinin programlanması için aktivasyon portalları olarak görülür. Bu tutulma 11 Ağustos'ta oldu. Bu tutulma gerçekleştiğinde Güneş ve Ay Leo, Mars, Satürn ve Uranüs'ün ortasında ve Akrep, Taurus ve Kova'nın ortasında idi. Astrologlar bu konfigürasyonu büyük haç olarak adlandırır. Bu özel büyük haç astrologların Avatar'ın noktaları/işaretleri” olarak refere ettiği cennetlerdeki bir noktada oluştu.

Bu tutulma 13 Kasım 2012'de, 1999 tutulmasından 13 yıl sonra gerçekleşecek olan bir başka tam güneş tutulması ile yakından ilgilidir. Bu tutulma zodyakın 13 cü burcu ile uyumlu olacaktır (bir hizada olacaktır) : Ophiuchus “Yılan Tutucu”. Bu burç, yaşamın gizinin bilgisine sahip olan şamanın/şifacının arketipidir. Galaktik bütün – gökyüzü astrolojisi terimlerinde bu tutulma gezegenimizin Ophiuchus'un temsil ettiği gizemlere inisiyasyonunu temsil eder.

Bilimin ve galaktik şamanizmin astrolojik görüş açısından, kış ve yaz gün dönümlerinin galaktik plan ile hizalanması şudur ki, bu tip hizalanma gerçekleştiğinde, bu bir çağın (devrin) sonunu ve bir başka çağın/devrin başlangıcını açık bir şekilde gösterir.

Bir Yeniden Programlama ve inisiyasyon zamanı olarak gün dönümlerinin önemi için bilimsel/metafiziksel açıklama şudur ki, gün dönümleri zamanında çok büyük miktarlarda solar enerji (güneş enerjisi) gezegenimizin hem kuzey kutbuna hem de güney kutbuna girer. Enerjinin bu büyük akışı gezegenimizin manyetik ızgarasını bundan sonraki altı – aylık periyot için programlayan solar zihinden bir enerji/bilinçlilik programını kapsar.

Bu enerji/bilinçlilik programı ayrıca, o zaman esnasında Güneşin ve Dünyanın hizaya girdiği takım yıldızların (burçların) yıldızlarından galaktik enerji taşır. 1999 daki kış/yaz gün dönümü durumunda, bu olayın galaktik plan ile tam hizalanma olduğunu keşfediyoruz, Galaksinin merkezine çok yakın çevrede ve zodyakın 13 ncü burcunda : Ophiuchus, “Yılan Tutucu”. Bu zamanda, Galaktik Merkezden yayınlanan galaktik senkronizasyon enerjilerine bir uyumlanma meydana geldi.

1999 daki kış/yaz gün dönümü esnasında gezegenimizin güney kutbu, galaksinin planı ve Güneş ile uyumlu olarak Galaktik Merkeze doğru yöneldi. Bu zamanda galaktik enerji/bilinçlilik programları Antarktika üzerinde mevcut olan ozon tabakasından girdi ve gezegenimizin tarihinde eşi görülmemiş bir galaktik bilinçlilik/enerji inisiyasyonunu gezegenimize verdi. (Ozon tabakasının bizim lehimize çalışması ilginç değil mi?)

1999 aktivasyon/inisiyasyonunu izleyen 13 – yıllık periyot, insan ırkı, bizim için elde edilebilir yapılan yeni galaktik enerjilere entegre olurken (bu enerjilerle bütünleşirken) yoğun bir değişim zamanını vaat ediyor. Son aktivasyonlar 2012 yılı süresince çabuk silsilelerle (birbiri arkasına süratle) gerçekleşecek olan üç astronomik olayı kapsıyor. İlk olay, 13 Kasimdaki tam güneş tutulması. İkinci olay, kış/yaz gün dönümü olacak, bu galaktik plan ile hizalanma serilerinin sonuncu gün dönümü olacak. Üçüncü olay 31 Aralık 2012 'de olacak, Sirius gece yarısı, gezegenimiz ve Güneş ile hizaya girecek.

Bu göksel olaylardan biri Maya takviminini 5200 – yıllık döngüsünün sonunda olabilir mi?

(Çeviri ; Saffet Güler)

Alıntıdır.


Reply author: pandora76
Replied on: 04/07/2010 03:34:25
Message:

Bu tutulma 13 Kasım 2012'de, 1999 tutulmasından 13 yıl sonra gerçekleşecek olan bir başka tam güneş tutulması ile yakından ilgilidir
---

Şimdi 21 aralık 2012 nin numerik toplamı da 11 yani aydınblanma sayısı.
13 ün uğursuz bir sayı olduğuna dair söylenceler neredeyse herkes tarafından bilinir. Bunun pek çok nedeni vardır . İsa nın son yemeğinde 13 kişinin olması gibi. Veya "13 sayısının uğursuzluğuna duyulan inancın kökeninde bir yıl içinde ayin 13 kez dolunay olarak gözükmesinin yattığını söyleyenler de vardır" gibi...
İncildeki 666 ayetinin geçtiği yerin 13. vahiy olması gibi.

Bana göre aslında bizim bakış açımıza bağlı olabilir. Mayalar 13' ü bir devrenin bitişi ve yükseliş olarak adlandırıyorlar ama bir başkası olumsuz nitelendiriyor.

Demem o ki,bardağın boş ya da dolu tarafına bakabiliriz.


Reply author: pandora76
Replied on: 09/08/2010 00:43:53
Message:

İkizler burcu her ne kadar mantıkla ilişkilendirilse de ,aslında yöneticisi Merkür, Tanrılara aittir, ve 2012 aralıkta...İkizler burcunun karşısındaki yay burcunda iken güneş ...Tanrılar dünyaya müdahele ederler ve dünyanın hakimi artık bize aracılık ettiğini söyleyenler değil,biziz; derler.
----
Buradaki "tanrılara aittir"sözü,Merkür'ün astrolojide "Tanrıların habercisi"olarak adlandırılmasından geliyor. Yani bana ait bir söz değil,astrolojik ifadesi.

Astrolojiye dair bilgilere bakınıyordum,biraz yazayım dedim.

Satürn akrep burcunun 12.evine geçti Temmuz sonunda ve bu bir döngünün bitmesi demek. Satürn Terazi burcunun her evini etkilerken,bir sonraki akrep burcu için de bitişler dönemi olacak. Terazi burcunun anlamı olan eşit hak ve ilkelere dayalı olmayan ilşkilerin bitmesi için zorlayacak. Bu işten,dostluklara,hatta evliliğe kadar herşey olabilir. Geriye kalanlar ise,devam etmesi gerekenler/devam etmesini seçebileceklerimiz. Kimi evliliklerin mutsuz olmasının nedeni,bu döngülerde ,aslında bitmesi gerektği halde bitirilememesi. Özellikle de 12.ev transitinde,bitirilmesi gereken ilişkiler bitirilmez ise,kangren olabilir ve çok zorlayabilir.

Ayrıca 12. gizli düşmanlar anlamına geldiği için,Satürn 12.ev transitinde,yüze gülen ama perde arkasında düşmanca planlar yapan insanlara da işaret edebilir.
Satürn'ün yönettiği oğlak burcu hangi evdeyse ,o ev önemlidir daha çok. Yani o evde aramalıyız sıkıntıları.

Şu dönemde,sadece Satürn değil,aynı zamanda Venüs ve Mars'ta akrep burcunun 12.evinde. Yani her taraftan sarılmış durumda. Ve pek içaçıcı bir tablo değil ama kısa bir zaman sonra Venüs ve Mars 1.eve ilerlediğinde bu tablo düzelicek.

Bazı astrolojik yorumlar,Pluton'un yani dönüşümün insanları olarak,herşeyi yıkıp yeniden yapmak yani 12.ev transiti/dönüşüm dönemi sizin için zor olmamalı;diyor.
Bence astroloğumuz ,12.ev transiti zor olduğu için,gaz veriyor,avutuyor :) Ama yine de,(onun tabiriyle) Pluton'un çocukları için,belki diğer konularda değil ama dönüşüm konusunda haklı sözler. Şimdide ben gaz veriyorum:)


Reply author: pandora76
Replied on: 01/09/2010 22:30:06
Message:

Baba Vanga'nın Kasıma dair kehanetlerinden sözediliyor. 3.dünya savaşı...Kryon ,geleceğin şu an yaptıklarımıza göre belirlendiğini söylemişti ve zaman "seçimi" yaratan ise eğer,"seçeneklerimiz"de olmalı.
2000 yılına dair felaket kehanetlerinin gerçekleşmemesi de böylece açıklanmaktaydı.

Ben işe olumlu tarafıyla bakmayı severim ve derim ki,aynı şey yine yapılabilir. Felaketlerin kendini gerçekleştirmediği bir dünya yaratılabilir.


Reply author: pandora76
Replied on: 01/09/2010 22:35:28
Message:

Bununla birlikte,Kasım ayında Mars akrep burcuna geçecek. Bu Akrepler için güzel bir haber çünkü plutondan sonraki 2.yöneticileri olan Mars'ın yönettiği burca geçmesi,çok güzel gelişmeleri de beraberinde getirir. Bu büyük şanstır,akrepler için.
Ben de Mars akrepte iken doğmuşum ve transit Mars'ın doğum haritama denk gelmesi,benim için ,astrolojik anlamda güzel bir haber.
Ayrıca Merkür halen gerilemekte ama 12 eylülde ileri hareketine başlayacak.


Reply author: zer-zivi
Replied on: 01/09/2010 22:39:12
Message:

12 Eylülde ilerleyecek ise bu olumlu bir referandum olabilir demektir o zaman:)

Yani bu sözüm tarafsız bir sözcük oldu mesela, negatifler yada pozitifler kendilerine göre alabilirler mesela yani:)


Reply author: zer-zivi
Replied on: 01/09/2010 22:45:58
Message:

Ama benim de bir HAYIRIM dokunsun yaniii....:)


Reply author: pandora76
Replied on: 01/09/2010 23:02:11
Message:

Yani bu sözüm tarafsız bir sözcük oldu mesela, negatifler yada pozitifler kendilerine göre alabilirler mesela yani:)

Bugün ilk kez böyle gülümsedim zer-zivi:) Haklısın..
Bir insana bilinçli olarak zarar vermek kişiye göre iyi olabilir ama evrensel yasalara göre iyi değil. Olsa idi,Maharaj'ın deyimiyle,ölüm öldüreni değil,öldürüleni incitirdi.

Nedense aklıma gelmemişti merkür geri hareketine dair yazmak. Ve evet..Biz şu an'da Merkür geri hareketini yaşıyoruz ve bu zamanlar önemli zamanlar astrolojide. Hangi eve denk düşüyorsa,o eve dair konularda sorunlar çıkartabilir. Aslında iyidir zira sorunları gözönüne sererek sorunun düzeltilmesini sağlayabilir.


Reply author: zer-zivi
Replied on: 01/09/2010 23:30:24
Message:

Evet sanırım Merkür gerilemesi benim için bitmesi gereken bir bağın kopuşu oldu bu gün özellikle. Ama inanılmaz rahatladım ve hiç üzülmüyorum bu bağın kopuşuna.Sadece sevgiyle özgür bıraktım dilerim bir gün yüklerinden kurtulmuş ve kuş kadar hafiflemiş olur bağımın koptuğu o dostumda.


Reply author: pandora76
Replied on: 01/09/2010 23:49:11
Message:

Aynı şeyleri ben de yaşadım desem..
Dün ,uzun zamandır hiç aramadığım ama daima sevdiğim bir dostumun doğum günüydü ve dışarıdan aradığımda telefonda ilk söylediği"Allah seni kahretsin,neredesin,yine hattını kaybettin dime"...oldu:)
Ama aramızda çok yoğun bir sevgi olan bu dostum,bu sözlerinin arkasından "hemen yeni hattının numarasını ver bana"dedi ve beni özlediğini,aramıza zaman da dahil hiçbirşeyin girmeyeceğine dair sözlerini ekledi.
Bunun aksi de olabilirdi tabi ve o zaman dostluğumuzda bir sorun olduğunu düşünmemiz gerekicekti belki.

Terazi burcundaki Satürn,sağlam temellere ve eşit hak ilkelere dayanmayan ilişkileri bitirmek için zorlayacak bizi. Sen üstelik ilişkilerin bir temele oturduğu-bitmesi gerekenlerin bitmesi için Satürn'ün zorladığı bir dönemdesin ayrıca. Satürn'ün en önemli dönemlerinden birindesin. Ben de senin peşin sıra bu döneme giriyorum. Yalnız değilsin..Sevgilerimle can.


Reply author: pandora76
Replied on: 12/04/2011 02:47:12
Message:

Ve şu an , merkür geri hareketi var koç burcunda. Sanırım 30 marttan beri. Bu merkür geri hareketi, koç burcu hangi evi temsil ediyorsa , o evde duraklama demektir. 23 'ünde normal seyrine başlayacak. Akrep burcunun 6.evinde bu geri hareket , sağlık ve çalışma alanlarını içeriyor. Ayrıca uranüs , jüpiter ve mars ta 6.ev de ve bu kadar gezegen , haliyle başta sağlık alanını etkileyen enerjiler verir. Eski hastalıklar nüksedebilir.
Benim , bu dönemde, çok eksiden geçirdiğim sinüzit ve bronşit hem de aynı zamanda nüksetti.


Reply author: pandora76
Replied on: 21/04/2011 01:00:13
Message:

Merkür geri hareketinin bitmesine az zaman kaldı ve ben , sağlık ile ilgili bu geri hareketine dair eski hastalıkları yeniden gündeme getirebilecek enerjileri , rahat atlattım, ağır hastalıklara yakalanmış olsam da. Vardığım sonuç o ki, kararlılık çok önemli, astrolojik enerjiler ne olursa olsun, irade önemli bir faktör.


Reply author: pandora76
Replied on: 31/05/2011 02:19:03
Message:

4 haziran 'da Jüpiter yani şans bolluk gezegeni Boğa burcuna geçecek. akrep burcunun 7.evine düşüyor ve bu ev ikili ilişkiler, ortaklık demek. Bu noktada şans verecek , genişletecek. Boğa burcu olsa idim, sık sık piyango bileti alırdım bu dönem:)


Reply author: pandora76
Replied on: 05/08/2011 18:35:00
Message:

Ve merkür gerilemesi başladı. Başak burcundaki merkür gerilemesi, 8inden sonra Aslan burcuna geçecek. Mesela boğa burcu için , boğa burcu 1 diye başlarsak sırasıyla, başak burcu 6.evine düşüyor ve bu boğa burcu için , 6.ev konularında daha fazla düşünülmesi gereken zamanlar. Akrep burcu için 11. yani arkadaşlıklar evinde olacak ve sonrasında aslan burcuyla birlikte 10 .evde devam edecek.


Reply author: pandora76
Replied on: 10/08/2011 17:08:52
Message:

Ve astrolojik olarak Akrep burcu için Satürn 12.evde ise eğer, bu çok önemli bir dönemdir. Bir dönemin bitişidir. Benim yükselen burcumdan Satürn geçti ve hayatımın en zorlu zamanlarından biriydi. Ama mesela ablamın ne güneş ne de yükseleninden satürn geçmiş değil yani bu dönüşüm evreleri yaşla alakalı birşey değil her zaman.

Yükseleninden Satürn geçen bir insan, güneşinden Satürn geçerken nispeten daha az olumsuz etki alır ama yine de o etkileri alır. Çünkü önceki evrede zaten öğrenmiştir bazı şeyleri ve yükselen aynı zamanda fiziksel özellikler olduğu için çok önemlidir .

Satürn , yükselenime göre 12.evimden geçerken çok sıkıntı yaşamıştım , satürn geri harekette iken özellikle, bu evin konusundaki gibi gizli düşmanlıklar, haksızlıklar vs..yaşıyordum. O zamanlar bunu anlamıyordum ama şimdi biliyorum. Şok edici etki yaratabilir, satürnü 12.evinde konaklamamış insanlar için çünkü herşey üstüne üstüne gelebilir, haklısındır da ama yine de haksızlık edilir , bunu en yakınındaki insanlar ,ailen bile yapabilir. Hangi evde ise Pluton ve diğer açılara göre vs..değişir, hangi alanda değişimin başlayacağı. Benimki kardeşler evinde olduğu için, beni o dönem çok zorlamışlardı ve şaşkındım fakat şimdiki astrolojik bilgim olsa idi, belki bu kadar şaşırmaz , zorlanmazdım.

Aslında 12.ev , kendimizdeki tüm o bilinçaltı ile karşılaşmamız gereken yerdir. Benim astrolojik bilgi ve deneyimim bu.
Bu 2.satürn 12.ev safhasına hazırlıklı girmek bana çok iyi geldi, olaylara en nihayetinde"bundna ne öğrenmeliyim"diye bakıyorum, başta kızsam da etsem ve bu bana kendimi iyi hissettirmenin de ötesinde , iyi sonuçlar yaratıyor, eninde sonunda, kendi tarafımda.

12.evin zorlamasının bir nedeni de, bu evde kişinin kendisine zaman ayırıp içe çekilmesi gerektiği içindir bir de. Eğer kişi, kendiliğinden içe döneceği zamanlar ayırmazsa, bu evin konusuna dahil olan bir sorun yaşayıp(hastalık, kötülük vs...)gibi, içe çekilmeye ve kendisi hakkında düşünmeye zorlanır. Aslında 12.ev Satürn 'ün amacı budur. Yani gereken yapılırsa eğer, çok ciddi sorunlarla karşılaşılmasına da gerek kalmaz. Öyle korkutucu anlatılır 12.ev ve evet öyledir de ama gerekenler yapılmadığı takdirde.

Şu an Satürn terazi burcunda iken , Akrep burcunun da 12.evinde çalışıyorken, terazi burcunun konusu olan eşit hak ve ilkelere dayalı olmayan herşeyin bitmesi için zorlanacak. Akrep burcu için bu özellikle de iş ortaklığı ,her burç için bu eşit hak ve ilkelere dayalı alanlar(mesela kimisi için evlilik, arkadaşlık vs..) farklı.

Ve büyük öğretmen Satürn, 2012 'de Akrep burcuna geçtiğinde, bizi akrep burcunun konularıyla karşılaştırırken, tüm korkularımızla, bilinçaltındaki kaygılarla, hepsiyle yüzleştirirken, insnanların sözünü ettiği o günlerde gelicek . Hepsi sırasıyla ama bu ölüm, aslında içimizdeki tüm korkularla yüzleştiğimiz, geçmişe dair bir ölüm de olabilir belki , Akrep burcunun temsil ettiği.

Geçenlerde ünlü bir astroloğun yazısını okumuştum. 2012 aralık ta sadece Satürn akrep burcuna geçmekle kalmayacak, yine onun yöneticisi Pluton bazı önemli etkileşimler yapacak ve daha da önemlisi, kuzey düşüm akrebe geçecek.

Kuzey düğümün akrebe geçmesini özellikle vurguluyordu. Kuzey düğüm astrolojide çok önemlidir ve k.d.a zamanı geldiğinde , artık bilincin de dönüşüm zamanı gelmiştir. Bir yandan kuzey düğüm akrep, diğer yandan 13kasım güneş akrepteki güneş tutulmasının etkileri ve Satürn akrep dönemi..Hepsi birarada iken 21 aralık 2012... Bakalım neler olacak...


Reply author: pandora76
Replied on: 03/09/2011 03:28:19
Message:

Ve Jüpiter gerilemesi başladı, boğa burcunda. Akrep burcunun ortaklıklar/evlilik/ciddi ilişkiler vs..evinde. Boğa burcunu ise, tümden sarsar bu tabi. Akrepler için çok önemli zamanlar ,isterlerse çok uzun zamandır evli/iş ortağı /dost vs... olsunlar, o ilişkileri bitebilir, bitmesi gerekiyorsa eğer. Eğer bu bitmesi gereken yakın ilişkiler bitirilmezse, çok can acıtabilir. Ama Neptün Balık bursunda olduğu ve bu akreplerin 5.evine düştüğü için , akrep burcuna bu ruh eşini getirebilir. Eş/ortak/dost vs..ama ruh eşindir o. 12.ev , ihanete uğradığın evdir yani akrepler için ihanetler zamanıdır bu ayrıca ,sıkı durun,yükseleninden satürn geçişini yakın zamanda yaşamış biri olarak, deneyimleri ve olanları anımsıyorum,özellikle de Jüpiterin geri hareketinde ve satürn geri hareketinde, iş daha çetrefilleşecektir ama eskiyi yıkıp yeniyi yaratmak, ölümün anlamı da budur. Akrep burcunun simgesi. Bir astroloğun dediği gibi. Akrep eşittir ölüm demekse eğer , sizin sıranız geldiğinde(12.ev satürn) , bunu yapmak en çok sizin için kolay olmalı. Terazi burcu satürn ün ağır derslerini yaşayıp sorumluluklar yüklenirken üstüne , akrep burcu için de , bu ağırlıkları bırakmanın zamanıdır , ki o zamanlara hazırlanabilsin.


Reply author: pandora76
Replied on: 03/09/2011 04:08:48
Message:

Pek de iç açıcı değil ama astrolojiye olan merakımla okudukça ve gözlemledikçe aklıma gelenleri yazıyorum .

Bugün bunları yazmamın asıl nedeni, benim tarafımda ilgi çekici birşeyi , yeniden ve tekrar tekrar yaşamış olmamdı. Astroloji dışında tarota daha çok önem veririm ben ve bu bilgileri çok da okumadan bugün çektiğim tarot kartlarından birinde , gizli düşmanlıklar, ihanetler, kötüülükler vs..anlamını içeren kötücül bir kartta vardı. Astrolojik gündemle birbirini tamamen tutuyordu kartlar. Ben bu yaşamda tarotu kullanabilirim karmik astrolojiye göre ve gerçekten de tamı tamına öyle oldu ama asla , ne astrolojik gözlem ne de tarotta sözüedilen şey, beni tam anlamıyla bağlamadı fakat özellikle de tarot benim için inanılmaz , beni ürkütecek kadar doğru olasılıklara götürdü sıklıkla.
Tarota bakarım ama öte yandan korkarım da zaman zaman, astrolojiden bu kadar çekinmem ama tarot , benim için çok ayrı , ben deneyimlediğim için apayrı birşey benim için fakat tarotu da , şimdi gerçekleşmekte olan olasılık nedir;diyerek çektiğimde, düşüncelerimi pozitifleştirerek , değiştirebileceğime inanıyorum ve bunu yapıyorum da bazen.
Yani, astrolojinin tarotun vs..hepsinin bir enerji olduğuna dair söylemleri gözlemledim ama astrolojinin etkilerinin , dönüşüm noktsısnda gerekli olduğuna ve şu veya bu şekilde kendini bir başka zaman da olsa ,göstereceğine dair inancım değişmedi çünkü tekamül etmemeyi seçemiyoruz ve enerjiler, dönüşümü yaratan şey.

Ve bir kehanet vardı , dünyanın sonuna dair. ve akrep devri başladığında ;diyordu, ya da bunun gibi birşeydi. Dünyanın sonu denilen zamanda , kuzey düğümün benim kuzey düğümüm olacağını bilmek benim için apayrı birşey ve doğduğum yıl kuzey düğüm akrepken , ne değişmiş ki ciddi anlamda.. demedim değil fakat yine de , spritüalizmden ve onun sıkça sözünü ettiği son dan habersizken de, astrolojik verilerim 2012 ye denk geldiği için,ayrıca bununla ilgileniyordum. 4 sabit burç, akrep, kova, boğa ve aslan. Dönem sonunda sözedilen burçlar ve benim güneşim akrep; Uranüs yani kovanın yöneticisi güneşimde iken doğmuşum , ki bu beni güçlü bir uranüsyrn yani Kova burcu gibi yapar aynı zamanda,özgürlüğüne düşkün, yani benim gibi ve yükselenim aslan, 10.ev yani haritamın hakimi boğa. Detaylarına baktığımda ise, daha çok korkmuştum, 2012 ye denk geliyordu yani spritüalizmi bilmezken de ben 2012 yi bekliyordum, astrolojik bilgilerimden ötürü. Bu nedenle bunun üzerinde dururken buluyorum kendimi sıklıkla.

2012 iyi ya da kötü ama benim yılım olacak, diyenlerden biri de ben olacağım, bilgilere göre. Bakalım ne olacak ,diyorum yine..


Reply author: pandora76
Replied on: 24/11/2011 06:10:34
Message:

Ve Merkür geri hareketi başlamış. 21 aralığa kadar sürecek ve pek çok şey yolunda gitmeyecek, ki yeniden ele alınabilsin.

Bu geri hareket Yay burcunda ve tam da Yay burcuna gemiş iken güneş. Yay burcunun talihsizliği gibi birşey mi? demeli, ders ne idi mi diye düşünmeli. Yay burcunu genel anlamda etkileyecek tabi, birinci evinde olduğu için. Akrep burcunun 2.evi olduğu için bu para anlamında gerileme demek. Akrepler, 5 parasız kalacaksınız, yandınız:)

Zaman , yay burcunun zamanı. Genişleten büyüten , iyimser, ,çocuk ruhunu yaşatmaya devam eden yay burcundan çok sevdiğim dostlarım oldu. Tam tepede , yay burcunun yöneticisi Jüpiter olmasındanmıdır nedir bilmem ama, bütün haritamı yöneten Jüpiter den dolayı belki, çevremdeki pek çok yay dan daha çok seyahat ettim (Jüpiter seyahat getirir) .Jüpiter konuları hayatıma hakim oldu sıkça. "İkisinin de burcu aynı ama çok farklı hayat alanları"gibi şeylerden birinin açıklaması da bu.Ablam da güneş akrep ama haritasının konumu daha farklı ve ben Jüpiterimin etkisiyle belki pek çok kez yolculuğa çıkarken, o bunu benim kadar yoğun çalışmadı.

Ne diyeyim.. Jüpiterin çocukları yayların doğum günü kutlu olsun diyeyim:)


Reply author: pandora76
Replied on: 06/12/2011 06:17:40
Message:

Yay burcunda güneş tutulmaıs oldu ve aynı zamanda merkür geri hareketi var. Akrep burcunun 2.evine düşüyor yani para. Merkür geri hareketi önemlidir, o hangi eve düşüyorsa , onda gerileme sözkonusudur ve birşeyi yaparken , 2 kere düşünmek gerekir. Sevgili akrepler, 5 parasız kalacağız bunu bilin ve fazla gezip dolaşmayın, paranızı savurmayın, kış vakti evinizde oturun , zaten dışarısı soğuk, ne işiniz var bu soğukta orada burada:) Yay burcundan güzel dostlarım var, çocuklar kadar doğal, sevecen , içten coşku ile yaşayan.. Yaylar bilgiye önem verir , Jüpiterin iyimser neşeli çocuklarıdır onlar. Yay burcu çok sevdiğim bir insan aradı , birazda oradan geldi aklıma. O kadar içten ve doğal ki, hayranım bu sadeliğe. Tüm yaya burçlarının doğum günleirni kutlarım, kendi burcumun doğum gününe bile birşey yazmadım , yay burcunu o kadar seviyorum yani.

Ve 2012 aralıkta , herşey yay burucnda ile başlayacak malum. 12.ev , bir sonraki adım ise maya takviminde 13. Erdemi , bilgiyi , öğrenmeyi simgeleyen yay burcunda iken güneş , hayatta birşeyler değişecek, eğer söylenenler çıkarsa.


Reply author: pandora76
Replied on: 10/12/2011 03:28:14
Message:

Ve ikizler burcunda ay tutulması olacak. Aklıma gelen astrolojik bilgiyi , akrep burcuyla alakalı olsun olmasın uzun zamandır buraya yazıyorum, burada başladık buradan devam ettim.

Yay burcu özellikle de bilgiyi simgeler , öğrenmeyi çok ister ve ikizler burcu da aklın analitik yönünü simgeler. Bu ay tutulması analitik yanımızın belirginleşmesi anlamına gelebilir ve iyi sonuçlar verebilir, ilgi çekici olabilir. Bu zamanı iyi değerlendirmek gerekir.

Ben ikizler burcu olmasam da aslında yakından ilgilendiriyor bu beni , bu nedenle ayrıca dikkatimi çekiyor. İkizler burcu ve onun evi olan 3.ev aynı şey demek ve benim hayat amacımı gerçekşleştireceğim yer , plutonum, uranüsüm vs..yani en önemli dağılımlar ikizler burcunun evinde olduğu için , güneş burcum olan akrep te olmayan bir özellik yani uzun yazma belirgindir. Astrolojiyi çok iyi bilen bir güneş akrep dostum bana , sen güneşinden çok, güneşinin yönettiği ev yani ikizlerin özelliğini kullanırısn demişti. Bu gerçekten de ilginç bir sonuç gözükebilir, niye güneşimiz değil ki;diye düşünülebilir ama gerçekten de doğrudur. Hani denir ya, onunda benimde güneşim aynı ama farklıyız niye? Astrolojide ev konumları çok önemlidir ve yükselen de , 10.ev de elbette ,ay burcu vs...Pluton haritanın esasıdır ve o neredeyse , orada çalışırız. Hepsi, 10. ev , yükselen , pluton konumu vs.. birarada kişiye toplam bir enerji verir ve kişi onu nasıl kullanacağını seçer. Yükselenimin özelliği sembol ve benzetmeyi kullanır, ikizlerin diliyle konuşur ama güneşimle hissederim genelde(ruhumdur) Ve böylece , tüm insanlar 12 burca rağmen birbirinden farklı özelliklere bürünürler. Aynı hastanede aynı an 'da doğalar bile , o an orada , o alan da ,sadece onlar doğdukları için , birbirlerinden farklı etkiler alırlar, bu kadar ayrım vardır , bu kadar kendine has. Astrolojinin gerçekten önemli etkileri olduğuna inanıyorum çünkü sağlam dayanaklarım var.

Çevremdeki biri ikizler güneş ama plutonu vs... boğada ve daha çok boğa burcunun konuları(maddi konular vs..)üzerinde çalışmıştır ve ben de güneşim akrepte olmasına rağmen ,en çok ikizlerin dil, ilham, bilgi paylaşımı vs..konuları üzerinde çalıştım , gerçekten de , haritamı gördüğümde "ne alaka , ben ilham yolu ile mi gerçekleştireceğim , biglierdne mi sorumlu olacağım "gibi şeyler düşünmüş, anlamsız bulmuştum ama tam da ötyle oldu, inanamıyorum ama tamı tamına olan bu. Hayatta en çok istediğim şeyi ,yani gerçeğin bilgisini, ikizler burcunun çalıştığı alan üzerindne elde ettim:)

işte o ikizler güneş, pluton boğa olan arkadaşımın daha çok ilgilenecği gözüken izkiler burucnun işine ondna daha çok benim eğilmem , astrolojinin detaylarıyla alakalı. Tabi güneş yine de en önemlisi ve elbette güneş üzerinde çalışır insen temelde ama pluton, hayat amacımızın gerçekeleşceği alan vs..de işte bu kadar önemli.

Güneşimin sezgisel yanına karşın mantıksal olarak her ne kadar delil bile olsa da bana en sonunda "olur mu , vardır bunun mantıklı açıklaması"dedirten , kendimden bile onlarca delile rağmen sonunda yine de mantıksla olarak kabul edilemez diye düşündürtüp şüphe ettiren ve güneşimin sezgiselliğine bastıran da ikizler etkisidir başta. Yani pluton , uranüs başta olmak üzere, onları açıları, çalışacağı alanlar vs..iyice bakılması gereken yereler, astrolojide daha net yargılara ulaşılmak isteniyorsa.

Bununla birlikte , bunlar yine derim ki, sadece enerjidir. Bneimle aynı gün ve saatte doğan arkadaşım , bu evin alanını benim kadar geliştirmemiş, üzerinde o kadar çalışmamıştır. Daha çok yükselenimiz aslanın konularına eğilmiştir, astroloji böyle bir enerjidir, herkes istediğini geliştirir.

İkizler burcundaki ay tutulması , merkür geri hareketi ve güneş tutulmasıyla yakın zamanlara denk geliyor. Hepsi birarada.


Reply author: pandora76
Replied on: 24/01/2012 15:39:10
Message:

Başak burcunda Mars gerilemesi olacak , bugün itibari ile başladı bu geri hareket. Sağlık konularına dikkat ..Ve akrep burcu için 11.evde bu geri hareket , yani arkadaşlıklar evinde bir gerileme, sorunlar vs..demektir. Mars savaşçıdır yani nerede ise o , mücadele eder.


Reply author: pandora76
Replied on: 03/02/2012 20:46:43
Message:

Ve Neptün bugün balık burcuna geçti yani kendi evine. Bu astrolojide önemli bir değişim çünkü Neptün sudur ve kendi evine geçtiğinde , sezgiler , telepati vs..pek çok şey değişir. 2012' nin ilk ciddi astrolojik değişim işareti.

Öte yandan Neptün hayaller , belrisizlik vs..olduğu için , mesela bugün ikizler burcundaki ay , ikizler iletişim/konuşma vs..olduğu için , diğerleriyle konuşurken ,aslında o öyle derken öyle demek istemedi vs..lere de işaret edebilirmiş garibime gitti bu yorumu okurken ama aslında tam da bu olmalı. Neptün hangi burçta ise , o gün , o burca dair belirsizlikler, yanlış anlamalar yaratabilir.

2012 nin astrolojik takviminin işaretleri gerçekten de önemsiz değil astrolojik açıdan. Ben Neptünü bir yerde sonsuzluğa benzetiyorum. Sınırı olmayan , kendini bilmeyen sonsuzluk gibi ,belirsizdir Neptün.
Neptün akrep burcunun 5.evinde yani senelerce 4.evindeydi ve aile hayatına dair belirsizlikler , çözülmeler yaratan etkiler getirmişti ve şimdide yaratıcılık , sanat vs..ye dair etkileyecek .
Olumsuz yani, fazla hayalperest ,çok duygusal olması , hangi evde bulunuyorsa. Öte yandan olumlu yanı , yaratıcılık , sezgisellik vs..vermesi.


Reply author: pandora76
Replied on: 07/02/2012 23:06:17
Message:

Aslan burcunda dolunay gerçekleşecek bu gece..Bu en başta aslanve partneri kova burcunu etkileyecek tabi. Aslan burcu için , evlilik gibi yakın ilişkilerini değerlendirme fırsatı sunacak ama yanılsamalardan uzak , gerçekçi bir bakış olacak ve bu aslında olsumsuz gibi gözükse de, tam aksine olumlu birşey. Evli olmak şart değil yani sadece evliyseniz sizi etkileyecek değil:) 7.ev aynı zamanda , ortaklıkları da içermekte , yakın ilişkilerin değerlendirilmesinde.
Akrep buru için ise, kova burcu aileyi temsil ettiği için , aileye dair konuları içermekte.
Doluany zamanları , hangi eve denk düşüyorsa, o ev konusunda bitişler ve başlangıçlar demektir.
Ve satürn geri hareketine başladı..Bu akrep burcu için, 12.ev yani kötülük evinin kendisini yeniden apaçık ortaya koyması demek. Satürnden nefret ediyorum:)


Budur.com - Spiritüel ve Metafizik Forum : http://www.budur.com/forum/

© 2004 Budur.com

Close Window